Υψηλές προσδοκίες για τη θητεία Μαζαράκη στην ΕΑΕΕ

49
Μαζαράκης Εξώφυλλο Φεβρουάριος '16

Δημήτρης Μαζαράκης, λοιπόν!

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος απέκτησε και μάλιστα με καθολική συναίνεση τον νέο Πρόεδρό της. Ένας νέος άνθρωπος, κρητικής καταγωγής, με πειραιώτικη στόφα, σπουδές στο λίκνο της Ασφάλισης, αναλογιστής, με μακρά εμπειρία στο αμερικανικό management διαδέχεται, ύστερα από μια ευδόκιμη θητεία, έναν άλλον αξιοπρεπή και έγκριτο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Είναι υψηλές οι προσδοκίες της αγοράς για τη θητεία του κ. Μαζαράκη, ο οποίος αποδεδειγμένα είναι ένας συγκροτημένος άνθρωπος και αξίζει να ξαναδιαβάσετε τη συνέντευξή του πριν έναν χρόνο ακριβώς στην «Ασφαλιστική Αγορά».

Από τον κ. Δημήτρη Μαζαράκη εμείς περιμένουμε, τουλάχιστον σε δύο τομείς, διαχείριση και πρακτική υψηλών προδιαγραφών. Ο πρώτος τομέας είναι το όλο κύκλωμα της υγείας. Κύκλωμα εκτός εισαγωγικών, στο οποίο πρωταγωνιστούν τα διαγνωστικά κέντρα και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι ασφαλισμένοι πελάτες τους και οι διαμεσολαβητές στις ασφαλίσεις γνωρίζουν καλώς και επί μακρόν έχουν βιώσει πρακτικές που πρέπει να αλλάξουν και που θίγουν τα συμφέροντα όλων, πλην των πρωταγωνιστών.

Γνωρίζουμε ότι και τα ιδιωτικά νοσοκομεία ή κάποια από αυτά προβληματίζονται ακόμα και για τις τιμολογιακές τους πολιτικές, που είναι λεόντειες εις βάρος των ασφαλιστικών εταιρειών και των ασφαλισμένων, αλλά και των συμφερόντων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Κάποιο διακεκριμένο από αυτά ιδιωτικό νοσοκομείο έχει ξεκινήσει και αναζητά από μόνο του αναλογιστική υποστήριξη, προκειμένου να εξορθολογήσει την τιμολογιακή του πολιτική! Πρέπει να ενθαρρυνθεί.

Στο θέμα αυτό, λοιπόν, περιμένουμε από τον αναλογιστή ασφαλιστή Δημήτρη Μαζαράκη, που δεν δεσμεύεται ούτε από μητέρα τράπεζα ούτε από θυγατέρα νοσηλευτική εταιρεία, να επιφέρει σύγχρονες τομές και να αποκαταστήσει την τάξη των πραγμάτων. Θα ήταν ευχής έργον επί των ημερών του να ξεκινήσει και η από πολλά χρόνια συζητούμενη ένταξη στο σύστημα της συνεργασίας των δημόσιων νοσοκομείων.

Το δεύτερο σημείο στο οποίο πολλά ελπίζουμε ότι μπορεί να προσφέρει ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης είναι ο τομέας της διαφάνειας, στον οποίο, δυστυχώς, ελάχιστα έχει εισφέρει η εποπτική αρχή, μη δημοσιοποιώντας τα οικονομικά αλλά και τα παραγωγικά στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών. Οι καθυστερήσεις στη διάθεση και την ανάλυσή τους έχουν φέρει πολλές φορές την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος σε δύσκολη θέση στα ευρωπαϊκά φόρα, αλλά και το κυριότερο, δεν διευκολύνουν καθόλου τα κριτήρια σύγκρισης για την αναγκαία επιλογή στους καταναλωτές. Γνωρίζουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι επ’ αυτού του θέματος διατηρεί άποψη ο νέος Πρόεδρος και δεν θα την αλλάξει κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του στην ΕΑΕΕ.

Δεσμευόμαστε, καταλήγοντας, και εκτιθέμεθα συνειδητά πιστεύοντας ότι ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης μπορεί να υπηρετήσει την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος και το «όλοι μαζί» που δήλωσε θα το υλοποιήσει. Είμαστε από εκείνους που προτιθέμεθα να τον στηρίξουμε…

Δημήτρης Ρουχωτάς