Τέλος ο Alberto Minali για την Generali

35
Alberto Minali Generali
Οι κ.κ. Philippe Donnet και Alberto Minali σε press conference, στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της Investor Day 2016.

To Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali το οποίο συνήλθε στις 25 Ιανουαρίου υπό την προεδρία του Gabriele Galateri di Genola, συζήτησε τον τερματισμό της Σύμβασης απασχόλησης του Γενικού Διευθυντή και Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου Alberto Minali.

Ο κ. Minali κατέληξε σε συμφωνία με την Εταιρεία για τον τερματισμό της Σύμβασης απασχόλησής του, και θα αποχωρήσει από τη θέση του στις 31 Ιανουαρίου 2017, ενώ, προς το παρόν, δεν θα αντικατασταθεί στον ρόλο του ως Γενικός Διευθυντής, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.

Οι όροι, που καθορίζονται σύμφωνα με την πολιτική αποδοχών του Ομίλου Generali, προβλέπουν την καταβολή:

Μεικτής αποζημίωσης ύψους €2.119.833,33 (που ισούται με 14 μήνες αποδοχών), επιπρόσθετα της ακαθάριστης αξίας ειδοποίησης των € 2.158.119,60.

Βραχυπρόθεσμου μπόνους  παρακίνησης για το 2016 (€1.000.000 ακαθάριστο) και του μακροπρόθεσμου μπόνους παρακίνησης για το 2014-2016 (θα προσδιοριστεί ποσοτικά) ως δεδουλευμένα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών κανονισμών.

Αποζημίωσης δέσμευσης μη ανταγωνισμού (€500.000 το ακαθάριστο) που προβλέπονται από τη συμφωνία που υπεγράφη στις 18 Μαρτίου 2016 και αναφέρεται σε μια περίοδο έξι μηνών για τους κύριους ανταγωνιστές, και 4 μηνών για άλλους παίκτες στον χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα.

 

Αυτή τη στιγμή ο κ. Minali κατέχει 428.561 μετοχές της Assicurazioni Generali SpA.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από θετική εισήγηση του Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διορίζει τον κ. Luigi Lubelli, έως σήμερα Επικεφαλής του Corporate Finance, Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου και Διευθυντή υπεύθυνο για την προετοιμασία εταιρικών λογαριασμών του Ομίλου. Ο κ Lubelli θα ενταχθεί στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ομίλου.

Μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν, όλες οι επιχειρηματικές λειτουργίες πρώτου επιπέδου που προηγουμένως αναφέρονταν στον κ. Μinali, θα αναφέρονται πλέον απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, κ. Philippe Donnet, με άμεση ισχύ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε θετική εισήγηση από την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης
και Κοινωνικής & Περιβαλλοντικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, συζήτησε, επίσης, ότι η τρέχουσα Επενδυτική Επιτροπή θα επεκτείνει τις συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές της δραστηριότητες που έχουν στρατηγικό χαρακτήρα για την υποστήριξη των εκτελεστικών οργάνων του Ομίλου. Ως εκ τούτου, η επιτροπή αλλάζει το όνομά της σε «Επιτροπή Επενδυτικών και Στρατηγικών Λειτουργιών», με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, Philippe Donnet, και αποτελείται από τους Gabriele Galateri di Genola, Francesco Gaetano Caltagirone, Lorenzo Pellicioli, Clemente Rebecchini και Paola Sapienza. Τα στελέχη που καταλαμβάνουν τις θέσεις των CFO, CRO και CIO του Ομίλου είναι σταθερά συμμετέχοντες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali SpA ενημερώθηκε από τον CEO του Ομίλου και για την επικαιροποιημένη εκτέλεση του στρατηγικού σχεδίου που υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο του.

Ο πρόεδρος της Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, δήλωσε:

«Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Minali για τη μεγάλη προσφορά του στον Όμιλο Generali, τα τελευταία χρόνια, και εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου για το επαγγελματικό του μέλλον. Ο διορισμός του Luigi Lubelli είναι μια θετική είδηση, και για το λόγο ότι επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των ικανοτήτων και του επαγγελματισμού στην Assicurazioni Generali».