Τα Lloyd’s ανοίγουν ασφαλιστική εταιρεία στην ΕΕ, με έδρα τις Βρυξέλλες

61
Lloyds Inga Beale

Tα LLOYD’S θα παραμείνουν συνδεδεμένα με τις ευρωπαϊκές αγορές και μετά το «Brexit», συνεχίζοντάς τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.

Όπως ανακοίνωσαν, θα δημιουργήσουν μια νέα ευρωπαϊκή ασφαλιστική εταιρεία με έδρα τις Βρυξέλλες. Στόχος είναι η εταιρεία να είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της την 1 Ιανουαρίου 2019 και αυτή τη στιγμή υπόκειται σε έγκριση από τις εποπτικές αρχές.

Η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να εγγράφει κινδύνους από το σύνολο των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τριών κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασίλειο από την ΕΕ, εξακολουθώντας να παρέχει στους πελάτες και τους συνεργάτες της πρόσβαση στις καινοτόμες λύσεις της αγοράς των Lloyd’s.

Η Γενική Δ/ντρια των Lloyd, Inga Beale, δήλωσε σχετικά: «Είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να παρέχουμε στην αγορά και τους πελάτες μας αποτελεσματικές λύσεις, που σημαίνει ότι η δραστηριότητά μας θα πρέπει να μπορεί να συνεχίσει χωρίς διακοπή, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αφήσει την ΕΕ».

Σύμφωνα με την ίδια «οι Βρυξέλλες πληρούσαν τα σημαντικά κριτήρια της παροχής ενός ισχυρού κανονιστικού πλαισίου σε μια κεντρική ευρωπαϊκή θέση, και θα επιτρέψουν στους Lloyd’s να συνεχίσουν να παρέχουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία underwriting στους πελάτες τους.

«Είμαι ενθουσιασμένη για τις ευκαιρίες που αυτή η επιχείρηση θα προσφέρει στην αγορά, παρέχοντας αποτελεσματικά την τόσο σημαντική ευρωπαϊκή πρόσβαση», τόνισε.

Αν και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ενεργοποιήσει το άρθρο 50, παραμένει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια και ως εκ τούτου, δεν υπάρχει άμεση επίδραση στα υπάρχοντα συμβόλαια, τις ανανεώσεις ή τα νέα συμβόλαια, συμπεριλαμβανομένων και των πολυετών, που η εγγραφή τους έγινε κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.

«Τώρα είναι ζωτικής σημασίας η βρετανική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουν σε μια συμφωνία που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο να εγκαταλείψει επίσημα την ΕΕ. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό όχι μόνο για το City αλλά και για την Ευρώπη, να καταλήξουν σε αμοιβαία επωφελή συμφωνία. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε την κυβέρνηση όσο καλύτερα μπορούμε», τόνισε η Inga Beale.

Διαβάστε επίσης πώς σχολιάζει την ενεργοποίηση του άρθρου 50 η Insurance Europe.