Solvency II: Κοινή έκθεση για τη βαθμονόμηση παραγόντων κινδύνου στην τυποποιημένη μέθοδο υπολογισμού

26

– Η έκθεση παρουσιάζει σημαντικά βελτιωμένη μεθοδολογία βαθμονόμησης
 – Οι τελικοί προτεινόμενοι παράγοντες αντανακλούν το μέσο μέγεθος χαρτοφυλακίου των Ευρωπαίων ασφαλιστών στους οποίους θα εφαρμοστούν

«Βαθμονόμηση των παραγόντων κινδύνου ασφαλίστρων και αποθεματικών στην τυποποιημένη μέθοδο του Solvency II» είναι το θέμα της έκθεσης που ετοίμασε η Μεικτή Ομάδα εργασίας για τη βαθμονόμηση στους κλάδους Γενικών και Υγείας non-SLT (health-non-similar-to-life-technique). Η έκθεση δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Ασφάλειες (EIOPA). 

Η μεικτή ομάδα εργασίας, η οποία και επιμελήθηκε την έκθεση, αποτελούνταν από ειδικούς των εποπτικών αρχών, της ασφαλιστικής βιομηχανίας, αναλογιστές αλλά και παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο σκοπός είναι να συζητηθούν οι καταλληλότερες μέθοδοι βαθμονόμησης και να προκύψουν προτάσεις για την Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των παραγόντων κινδύνου ασφαλίστρων και αποθεματικών. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στις ενέργειες της EIOPA για την κατάλληλη και αποτελεσματική προσαρμογή των κανόνων του νέου πλαισίου φερεγγυότητας στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.
Βασισμένη στα δεδομένα που συνέλεξε από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., η μεικτή ομάδα εργασίας ξεκίνησε μία μελέτη, η οποία συνδύασε τις διαδικασίες επικύρωσης δεδομένων με μια σύγκριση διαφορετικών μεθόδων εκτίμησης των παραγόντων κινδύνου που εφαρμόζονται στα εν λόγω δεδομένα. Το αποτέλεσμα ήταν να προκύψουν ισχυρά εμπειρικά αποτελέσματα, ως προς τη βαθμονόμηση κινδύνων ασφαλίστρων και αποθεματικών.
Η μεικτή ομάδα εργασίας ακολούθησε μια συστηματική μέθοδο επεξεργασίας του σχετικού στατιστικού πλαισίου και ανάπτυξης ενός πιο ολοκληρωμένου συνόλου εργαλείων επικύρωσης, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της αξιοπιστίας και της ευρωστίας της βαθμονόμησης. Η συνιστώμενη μεθοδολογική βάση για τη βαθμονόμηση ονομάστηκε από την ομάδα εργασίας «συνδυαστική προσέγγιση», εφόσον συνδυάζει τα πλεονεκτήματα διαφορετικών μεθοδολογιών, οι οποίες διερευνώνται και παρουσιάζονται στην έκθεση.
Οι προτάσεις που σχετίζονται με τη συνδυαστική προσέγγιση έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου εκείνη να ετοιμάσει τα σχέδια προτάσεων για τα Μέτρα Εφαρμογής του Solvency II. Η EIOPA επισημαίνει πως η έκθεση παρουσιάζει μια σημαντικά βελτιωμένη μεθοδολογία βαθμονόμησης, η οποία πλεονεκτεί στο ότι, στον καθορισμό των ευρωπαϊκών παραγόντων, συνυπολογίζει την ανομοιογένεια των κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων στις επιμέρους αγορές. Παράλληλα, εξασφαλίζει πως οι τελικοί παράγοντες θα αντικατοπτρίζουν το μέσο μέγεθος χαρτοφυλακίου των ασφαλιστών στους οποίους θα εφαρμοστούν. 
«Η έκθεση αυτή είναι ένα μεγάλο βήμα σε ό,τι αφορά τη βαθμονόμηση του νέου πλαισίου φερεγγυότητας και είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενος που η μεθοδολογία και η προτεινόμενη βαθμονόμηση είναι κάτι στο οποίο επόπτες και ασφαλιστική αγορά συμφωνούν», δήλωσε σχετικά ο Πρόεδρος της EIOPA, κ. Gabriel Bernandino.  
Υπενθυμίζεται ότι η μεικτή ομάδα εργασίας συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2010 από εκπροσώπους των εποπτικών αρχών, της ένωσης αμοιβαίων ασφαλιστικών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών ασφάλισης (AMICE), του Συμβουλίου Ευρωπαίων αναλογιστών, της CEA, του CRO Forum (επαγγελματική ομάδα διαχείρισης κινδύνων), αλλά και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Τον Οκτώβριο του 2010 ο προκάτοχος της EIOPA, η CEIOPS, ξεκίνησε μια ευρωπαϊκή αναζήτηση δεδομένων, όπου οι ασφαλιστές κλήθηκαν να δώσουν στοιχεία στις τοπικές εποπτικές αρχές. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα στοιχεία που συλλέχτηκαν ήταν ολοκληρωμένα και αντιπροσωπευτικά για το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς, η EIOPA ενθάρρυνε τη συμμετοχή όσο περισσότερων ασφαλιστικών οργανισμών ήταν δυνατόν, διαφόρων τύπων και μεγέθους. Βασισμένη στα στοιχεία που προέκυψαν από αυτή τη συλλογή δεδομένων, η μεικτή ομάδα εργασίας ανέπτυξε το μεθοδολογικό πλαίσιο που θα εφαρμοστεί στη βαθμονόμηση.