Σεμινάριο από το ΕΙΑΣ για τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τα Επενδυτικά Προϊόντα

665
amoibaia kefalaia

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα Αμοιβαία Κεφάλαια και τα Επενδυτικά Προϊόντα, διάρκειας οκτώ ωρών, διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) στις 25 & 26 Οκτωβρίου, 16:00 – 19:45.

Στόχοι του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, το οποίο θα διεξαχθεί και σε περιβάλλον  webinar, είναι οι εξής:

  • Εξοικείωση του κοινού με τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, μέσω της παρουσίασης χρηματοοικονομικών προϊόντων, με έμφαση στον Θεσμό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στις συνιστώσες του
  • Κατανόηση της σπουδαιότητας, αλλά και του τρόπου συγκρότησης αποτελεσματικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων
  • Γνωριμία με τον Χρηματοοικονομικό Προγραμματισμό Financial Planning και τη σημασία του στην κάλυψη τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών και προσδοκιών
  • Αντίληψη των βασικών συμπεριφορικών σφαλμάτων επενδυτών και  αποταμιευτών και σχεδίαση τεκμηριωμένων τρόπων αποφυγής τους

Εισηγητής του Σεμιναρίου είναι ο κ. Στέλιος Στυλιανίδης, Διευθυντής Λειτουργιών και Ανάπτυξης της Εταιρείας Prelium Investment Services, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση και μέλος Επενδυτικών Επιτροπών Θεσμικών Επενδυτών και Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • Διοικητικά Στελέχη και υπαλλήλους των Κλάδων Ασφαλίσεων Ζωής και Επενδυτικών Προϊόντων των Ασφαλιστικών Εταιρειών, που επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους περί των επενδυτικών προϊόντων και των προϊόντων Α/Κ, καθώς και του Ελληνικού και Διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, των τάσεων και των προοπτικών του
  • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing και Product Development, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις αποταμιευτικές και επενδυτικές λύσεις και προϊοντικές προτάσεις
  • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων (Συντονιστές, Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Unit Managers, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων), που διαβλέπουν αποταμιευτικές και επενδυτικές ευκαιρίες της Ελληνικής και της Διεθνούς Αγοράς και επιθυμούν να προτείνουν κατάλληλες λύσεις ή καλύψεις υπέρ των πελατών τους. Επιπλέον, σε όσους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές επιθυμούν να ενισχύσουν την προετοιμασία τους, εν όψει των εξετάσεων Πιστοποίησης ή Επαναπιστοποίησης Ε΄ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
  • Στελέχη και υπαλλήλους τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων και καλούνται να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις υπέρ των πελατών τους.
  • όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις χρηματοοικονομικές τους γνώσεις, ώστε να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις προς όφελός τους.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την  Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017. Έκπτωση 30% σε όσους εγγραφούν έως τις 18 Οκτωβρίου.

Περισσότερα εδώ