Σεμινάρια Eπανεκπαίδευσης & Eπαναπιστοποίησης υλοποιούν οι Eurostatus Insurance & Qudos Hellas

996
Eurostatus Qudos

Σεμινάρια επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης για τους (αντ) ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και για τους τρεις Τομείς Α’, Β’ και Γ΄ για το έτος 2017, θα υλοποιήσουν οι εταιρείες Eurostatus Insurance & Qudos Hellas.

Τα σεμινάρια απευθύνονται στους συνεργάτες των δύο εταιρειών σε όλη την Ελλάδα και θα πραγματοποιηθούν στο ιδιόκτητο κέντρο εκπαίδευσης του Ομίλου, στο Μαρούσι. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα και επανεκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-learning), για τους συνεργάτες που το επιθυμούν, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε συνεργασία με την εταιρεία SQLearn και το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Σύμφωνα με τον νόμο κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα πρέπει να συμπληρώνει 75 ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης, στους τρεις τομείς, ανά 5 χρόνια, κατά το δυνατόν ισομερώς κατανεμημένες ανά έτος.

Στους συνεργάτες που θα παρακολουθούν τα εγκεκριμένα σεμινάρια θα χορηγούνται «Βεβαιώσεις Περαίωσης», με την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, για την επανεγγραφή τους στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Οι ενότητες τους εκπαιδευτικού προγράμματος καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

  • Ο Τομέας Α’ με τίτλο «Προϊόντα Κλάδου Αυτοκινήτου», θα διεξαχθεί στο Εκπαιδευτικό Κέντρο και ηλεκτρονικά (e-learning).
  • Ο Τομέας Β’ με τίτλο «Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος & Αιτιάσεις», θα διεξαχθεί  μόνο ηλεκτρονικά (e-learning).
  • Ο Τομέας Γ’ με τίτλο «Διαχείριση Χρόνου & Άγχους»», θα διεξαχθεί μόνο ηλεκτρονικά (e-learning).

«Θεωρούμε ότι η εκπαίδευσή του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών μας αποτελεί πρώτιστης σημασίας έργο που στηρίζει την προσπάθεια ανάπτυξης του Ομίλου μας», επισημαίνουν οι  Eurostatus Insurance & Qudos Hellas.