Παγκόσμια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Ενώσεων

36

 

 

Η επίσημη ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Ενώσεων

Ξεκίνησε η λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδας της GFIA, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Ενώσεων στη διεύθυνση www.gfiainsurance.org.

Η GFIA δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο ως αντιπροσωπευτική φωνή των ασφαλιστών παγκοσμίως, και προσπαθεί να συμβάλει στην ανάπτυξη υγιών και ισορροπημένων ασφαλιστικών κανονιστικών ρυθμίσεων καθώς και της εποπτείας σε όλο τον κόσμο.

«Σήμερα, ξεκινάμε την ιστοσελίδα μας, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη δουλειά μας και ένα πρώτο λιμάνι υποδοχής όλων όσων θέλουν να κατανοήσουν τις απόψεις της παγκόσμιας ασφαλιστικής βιομηχανίας», δήλωσε ο Frank Swedlove, επικεφαλής της GFIA και Πρόεδρος της Canadian Life and Health Insurance Association.

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για την ομοσπονδία, τα μέλη της και τις ομάδες εργασίας της. Κατά τους επόμενους μήνες θα αναπτυχθεί σε μια δυναμική πλατφόρμα, που θα περιέχει όλες τις δηλώσεις της GFIA στον Τύπο, καθώς και τις θέσεις της Ομοσπονδίας, τις οποίες θα επεξεργάζονται οι 10 ομάδες εργασίας της.

Οι ομάδες εργασίας της GFIA θα ασχοληθούν με όλα τα μεγάλα ζητήματα που επηρεάζουν σήμερα τους ασφαλιστές παγκοσμίως, όπως ο συστημικός κίνδυνος, διάφορα εμπορικά ζητήματα, το προτεινόμενο κοινό εποπτικό πλαίσιο για τους διεθνείς ασφαλιστικούς ομίλους (ComFrame).