Οριακή αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων στο 9μηνο 2017

265
financial results plus

Αρνητικό πρόσημο (-1,4%) κατέγραψαν οι ασφαλίσεις Ζωής, έναντι θετικού πρόσημου των ασφαλίσεων κατά Ζημιών (+1,9%), διαμορφώνοντας τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017 στα €2.797.302.058,33 (+0,3%).

Αυτό προκύπτει από την έρευνα που διεξάγει η ΕΑΕΕ σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και στην οποία συμμετείχαν συνολικά 50 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2016. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 20 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 44 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθεσαν οι παραπάνω εταιρείες, τον Σεπτέμβριο του 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016, οι ασφαλίσεις Ζωής μείωσαν την παραγωγή τους σε μηνιαία βάση (-7,6%). Αντιθέτως, οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών αύξησαν την παραγωγή τους σε μηνιαία βάση (+0,3%) για πέμπτο συνεχόμενο μήνα. Συνολικά, η παραγωγή ασφαλίστρων μηνός Σεπτεμβρίου μειώθηκε κατά 3,9% έναντι του Σεπτεμβρίου του 2016.

Ολόκληρη η έρευνα εδώ