Οι Δείκτες Φερεγγυότητας δεν είναι το άπαν

1791
Mazarakis Moatsos

Μαζαράκης (ΕΑΕΕ) και Μοάτσος (ΣΕΣΑΕ) ορίζουν το… πρόβλημα της SFCR!

 

Οι δημοσιευθείσες εκθέσεις για τη Φερεγγυότητα και τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (SFCR) αποδεικνύονται, εκ των πραγμάτων, ένα δύσκολο στην προσέγγισή του θέμα. Αφενός, η έκτασή τους, αφετέρου, οι εξειδικευμένες πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεν καθιστούν εύκολη την ανάγνωση και, κυρίως, την κατανόησή τους. Κι αυτό δεν είναι ένα υποκειμενικό-προσωπικό συμπέρασμα, αλλά μια άποψη που ενστερνίζονται πολλά στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς αλλά και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, όπως προέκυψε από χαρακτηριστικές τοποθετήσεις τους κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής συνάντησης που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΣΕΣΑΕ) σε συνεργασία με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στις 13 Ιουλίου, στα γραφεία της Ένωσης.

«Η Έκθεση για τη Φερεγγυότητα και τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση (SFCR): παρουσίαση από τους ειδικούς για τους μη ειδικούς», ήταν το θέμα της συνάντησης και πραγματικά ο τίτλος της απηχεί αυτό που είναι στην πραγματικότητα οι εκθέσεις SFCR: συντάσσονται από ειδικούς, κατανοούνται από ειδικούς και δεν απευθύνονται σε μη ειδικούς και, κυρίως, στον απλό καταναλωτή-ασφαλισμένο.

Τόσο ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Δημήτρης Μαζαράκης, όσο και ο Πρόεδρος του ΣΕΣΑΕ, κ. Ερρίκος Μοάτσος, υπογράμμισαν τη σημασία της συγκεκριμένης ενημερωτικής συνάντησης, προκειμένου τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, κατ’ αρχάς, να εξοικειωθούν με τους όρους και το περιεχόμενο των εν λόγω εκθέσεων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαζαράκης, η συνάντηση αυτή ήταν η απαρχή ενός ταξιδιού που θα έχει συνέχεια, προκειμένου οι SFCR να καταστούν πιο “φιλικές” για τον καταναλωτή. «Πρέπει εμείς να βρούμε τον τρόπο να μιλήσουμε τη γλώσσα του καταναλωτή, να του εξηγήσουμε απλά το περιεχόμενο των εκθέσεων. Αυτή είναι προτεραιότητα της Ένωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας υπογράμμισε από την πλευρά του και ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, επισημαίνοντας ότι μέσω της συνεργασίας τους οι συλλογικοί φορείς της ασφαλιστικής αγοράς μπορούν να προσφέρουν έγκυρη ενημέρωση στα στελέχη των εταιρειών, στους δημοσιογράφους και φυσικά στους καταναλωτές.

Στο… ταξίδι στον κόσμο του Solvency II και της Έκθεσης για τη Φερεγγυότητα και τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση (SFCR) “ξεναγοί” ήταν οι κ.κ. Σπυρίδων Μπαρκούζος και Ιωάννης Πηταράς, Chief Risk Officers της Συνεταιριστικής και της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, αντίστοιχα, και Μέλη της Επιτροπής Solvency II, Risk & Οικονομικών της ΕΑΕΕ. Με την παρουσίασή τους, που ήταν περιεκτική και συνοπτική, αποσαφήνισαν όρους των εκθέσεων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κατανοητά παραδείγματα. Αναφέρθηκαν και απαρίθμησαν τα μεταβατικά μέτρα που οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και του απαιτούμενου κεφαλαίου φερεγγυότητας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της έγκρισης αυτών από την εποπτική αρχή.

Mparkoyzos Pitaras SESAE EAEE

Η υπερπληροφόρηση “σκοτώνει” την πληροφόρηση

Όπως είναι γνωστό, από την 1η Ιανουαρίου του 2016 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κλήθηκαν να λειτουργήσουν εντός του νέου, εξαιρετικά απαιτητικού εποπτικού πλαισίου, της Φερεγγυότητας ΙΙ, έχοντας “δαπανήσει” προηγουμένως άπειρο χρόνο και χρήμα για την επιτυχή προετοιμασία και προσαρμογή τους.

Με βασικούς στόχους την προστασία των ασφαλισμένων, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τους ισότιμους κανόνες ανταγωνισμού και τη διαφάνεια στην ενημέρωση, το νέο εποπτικό πλαίσιο επιβάλλει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να υποβάλλουν συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχετικά με τη φερεγγυότητά τους. Μεταξύ άλλων υποχρεούνται να δημοσιεύουν, μία φορά κάθε χρόνο, και την επονομαζόμενη Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR), προκειμένου ασφαλισμένοι-καταναλωτές, υποψήφιοι προς ασφάλιση, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, επενδυτές και οίκοι αξιολόγησης να ενημερώνονται ενδελεχώς για κάθε ασφαλιστική επιχείρηση.

Ωστόσο, το περιεχόμενο των εν λόγω εκθέσεων είναι τόσο εκτενές, σύνθετο και εξειδικευμένο, που εύλογα προκύπτει το ερώτημα: ποιος καταναλωτής-ασφαλισμένος μπορεί τελικά να τις διαβάσει και να τις κατανοήσει; Μήπως, τελικά, η υπερπληρόφορηση “σκοτώνει” την πληροφόρηση;

Τη στιγμή που ακόμα και στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών ομολογούν ότι δυσκολεύονται να τις κατανοήσουν και να αντιληφθούν την εξειδικευμένη ορολογία τους, πώς μπορεί να περιμένει κάποιος ότι επιτυγχάνεται ο στόχος πληροφόρησης του καταναλωτή-ασφαλισμένου;

Μήπως, τελικά, με τις εν λόγω εκθέσεις εξυπηρετείται μόνον ο στόχος ενημέρωσης των επενδυτών; Κι αυτό, γιατί και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, που θεωρητικά είναι πιο εξοικειωμένοι, ζητούν περαιτέρω πληροφόρηση και ενημέρωση για το περιεχόμενο των εκθέσεων, για να μπορούν με τη σειρά τους να απαντούν σε σχετικά ερωτήματα των πελατών τους.

SESAE EAEE Solvency

Οι Δείκτες Φερεγγυότητας δεν είναι το άπαν…

Οι Δείκτες Φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών ήταν ένα θέμα που συζητήθηκε ιδιαίτερα στη διάρκεια της συνάντησης και εκείνο που προτάσσουμε ως συμπέρασμα των λεχθέντων είναι ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξετάζονται μονοδιάστατα και να χρησιμοποιούνται ως “ανταγωνιστικό πλεονέκτημα” της μιας ή της άλλης εταιρείας. Απαιτείται σύνεση από όλους στον χειρισμό του θέματος, προκειμένου να μη γίνεται πολιτική ανταγωνισμού με βάση τον εν λόγω δείκτη και μόνο. Πολύ περισσότερο, αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν είναι ορθό να συγκρίνονται δείκτες φερεγγυότητας εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ζωής, με τους αντίστοιχους των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών ή αυτών που αναπτύσσουν μικτή δραστηριότητα… Αυτός είναι ένας δρόμος που οδηγεί σε μη ασφαλή συμπεράσματα, όπως και η αποσπασματική ανάγνωση των εκθέσεων. Ο δείκτης φερεγγυότητας προσφέρει μια ελάχιστη εξασφάλιση στον καταναλωτή –δεν είναι το άπαν.

…το άπαν είναι η διαπίστωση της Τράπεζας της Ελλάδος:

«Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η ασφαλιστική αγορά εμφανίζει επάρκεια κεφαλαίων καλής ποιότητας, καθώς 92% των επιλέξιμων κεφαλαίων ταξινομούνται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας (Κατηγορία 1). Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς κατά την 31.12.2016 διαμορφώθηκε σε 1,73 δισεκ. ευρώ, με τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 2,72 δισεκ. ευρώ. Επιπροσθέτως, η συνολική Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) διαμορφώθηκε σε 634 εκατ. ευρώ, με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 2,55 δισεκ. ευρώ και να αφορούν εξ ολοκλήρου κεφάλαια Κατηγορίας 1».

Στο απόσπασμα αυτό από την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2016-2017 εμπεριέχεται η πιο σημαντική πληροφόρηση για τον Έλληνα καταναλωτή, όσον αφορά τη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, κι αυτό πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να “κρατήσει” κατά νου, μιας και προέρχεται από την αρμόδια εποπτική αρχή.

Ζητούμενο μια πιο “φιλική” SFCR

Έχοντας μπροστά μας αρκετούς ακόμη μήνες μέχρι τη δημοσιοποίηση των SFCR που θα αφορούν το 2017 και λαμβάνοντας υπόψη τον όλο προβληματισμό επί του θέματος, ίσως είναι αναγκαίο να ανοίξει μια συζήτηση, πανευρωπαϊκά, για απλοποίηση του περιεχομένου τους, έτσι ώστε να είναι πιο φιλικές στον καταναλωτή, αλλά και στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Το έλλειμμα κατανόησής τους δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο και φυσικά η αλλαγή στον τρόπο παρουσίασής τους δεν είναι αρμοδιότητα της ελληνικής εποπτικής αρχής και μόνο…

Μέχρι τότε, “κρατάμε” τη δήλωση του Προέδρου της ΕΑΕΕ, ότι η συγκεκριμένη ενημερωτική συνάντηση που οργάνωσαν ΣΕΣΑΕ και ΕΑΕΕ ήταν μόνον η αρχή. Περιμένουμε τον επόμενο “σταθμό” του ταξιδιού, έτσι ώστε να μάθουμε περισσότερα…