Νομική Προστασία 2012

13

Στα €44,4 εκατ. τα ασφάλιστρα του κλάδου Νομικής Προστασίας το 2012

Στα € 44,4 εκατ. έφθασαν τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων του κλάδου Νομικής Προστασίας το 2012, μειωμένα κατά 15,9% σε σχέση με το 2011,  σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Ο κλάδος Νομικής Προστασίας ασκήθηκε από 30 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δύο εκ των οποίων είναι εξειδικευμένες στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Σε σχέση με το 2011 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου αυξήθηκαν κατά δύο.

Ο κλάδος Νομικής Προστασίας περιλαμβάνει την ανάληψη των δικαστικών αμοιβών και εξόδων καθώς και την παροχή όλων των συναφών υπηρεσιών, που στοχεύουν στην αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο ασφαλισμένος, αλλά και στη διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων του, που παραβλάπτονται από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, είτε μέσω εξώδικου συμβιβασμού, είτε μέσω αστικής ή ποινικής δίκης, καθώς και την υπεράσπιση ή εκπροσώπηση του ασφαλισμένου ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικής Προστασίας της ΕΑΕΕ, κ. Δ. Τσεκούρας σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της μελέτης της ΕΑΕΕ, ανέφερε:  «Σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας οι υπηρεσίες που προσφέρει ο κλάδος Νομικής Προστασίας αποδεικνύονται πιο χρήσιμες από ποτέ, καθώς οι νομικές διαφορές αυξάνονται και εμφανίζεται ακόμα πιο έντονη η ανάγκη υπεράσπισης και υποστήριξης των εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων».

Η μελέτη της ΕΑΕΕ για τον κλάδο Νομικής Προστασίας 2012 είναι διαθέσιμη:

http://www.eaee.gr/cms/uploads/oikmel-legalexpenses2012gr.pdf