MDRT: Aς γίνουμε η αλλαγή και το παράδειγμα για άλλους

60
Η Επιτροπή Επικοινωνίας MDRT Ελλάδος με τους ομιλητές της Συνάντησης Μελών MDRT και Υποψηφίων 2017

Συνάντηση Μελών MDRT και Υποψηφίων 2017

Πάθος, ενθουσιασμό, εμπνευσμένες ομιλίες από χαρισματικούς ομιλητές και ένα ακροατήριο που συμμετείχε με αμείωτο το ενδιαφέρον από την αρχή μέχρι το τέλος. Αναφερόμαστε βεβαίως στη συνάντηση Μελών MDRT και Υποψηφίων της 10ης Φεβρουαρίου, στο Domotel Kastri. Μια γεύση της συγκεκριμένης συνάντηση, αλλά και του πνεύματος της αλλαγής, της θετικής σκέψης, και της παρακίνησης, που χαρακτηρίζει το MDRT, θα πάρετε παρακάτω, μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό και από τα αποσπάσματα της ομιλίας του Προέδρου της Επιτροπής Επικοινωνίας MDRT Ελλάδος, κ. Κυριάκου Χατζηστεφάνου, με τίτλο “Γιατί να γίνω μέλος του MDRT”:

 

«Δεν είμαστε επαγγελματίες οργανωτές ημερίδων, αλλά ασφαλιστές. Δεν είμαστε Πρόεδροι, είμαστε ασφαλιστές. Προσφέρουμε εθελοντική εργασία, η οποία γίνεται καθαρά και μόνο από την αγάπη μας για το επάγγελμα», τόνισε ο κ.Χατζηστεφάνου,για να προσθέσει: «Κανείς μας δεν ήρθε εδώ για να είναι μέτριος. Και προσπαθώντας να δούμε τη φιλοσοφία του MDRT, δηλαδή να μοιραστούμε τις ιδέες μας για να γίνουμε καλύτεροι σε όλα τα επίπεδα, το αποτέλεσμα θα είναι να γίνουμε πιο παραγωγικοί και κατά συνέπεια καλύτεροι για τους ίδιους τους πελάτες μας. Επειδή η δύναμή μας είναι να προστατεύουμε τους πελάτες μας. Και για αυτό ήρθαμε σήμερα εδώ…

Να αποκτήσουμε ένα μέρος της δύναμης που χρειαζόμαστε εκεί έξω, σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, και να μπορέσουμε να είμαστε ωφέλιμοι για τους πελάτες μας. Και όταν εννοώ ανταγωνιστικό περιβάλλον, δεν εννοώ μεταξύ μας. Αλλά σε σχέση με το περιβάλλον εκεί έξω, που αλλάζει συνεχώς. Το ίδιο, συνεχώς, πρέπει να αλλάζουμε και εμείς.

Στην Ελλάδα έχουμε κρίση. (…) Τι πρέπει να κάνουμε; Να παραιτηθούμε; Όχι βέβαια, και για αυτό είμαστε εδώ.

Πρέπει να αντιδράσουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη. Αυτή είναι η μόνη λύση μας. Επειδή έτσι έχουμε μάθει και επειδή, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθούμε συνεχώς να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα και όχι να παραιτηθούμε της προσπάθειας.

Δεν παραιτούμαι και δεν φοβάμαι, και παίρνω δύναμη: από τη φιλοσοφία μου, που λέει συνεχής ροή της εργασίας μου, και από την προσπάθειά μου να ανήκω συνεχώς σε επιτυχημένες ομάδες ασφαλιστών, είτε αυτές είναι στην εταιρεία μου είτε στο MDRT είτε ακόμη-ακόμη σε διάφορους κοινωνικούς χώρους. Αυτά και η συνεχής προσπάθειά μου φέρνουν τα αποτελέσματα.

Και όταν πέφτω, γιατί εκεί έξω κάποιοι αποφάσισαν αλλιώς τα πράγματα, τότε σηκώνομαι ακόμη πιο δυνατός.

(…) Αυτό όμως που γνωρίζω ως μέλος του MDRT και έχω μάθει από το MDRT είναι, φεύγοντας από εδώ, να κάνω μόνο μία αλλαγή. Ναι, μία αλλαγή. Αλλά να την κάνω! Όλο αυτό το πρόγραμμα έχει χτιστεί για να προσπαθήσουμε να αγγίξουμε όλους μας και να κάνουμε μόνο μία αλλαγή.
Δεν είναι οξύμωρο; Όλο αυτό το πρόγραμμα, όλη αυτή η κινητοποίηση, όλοι αυτοί οι ομιλητές, για μία αλλαγή. Ας την κάνουμε και ας μη φοβηθούμε. (…)

Ας μη φλερτάρουμε μόνο με την ιδέα, αλλά ας γίνουμε η αλλαγή και το παράδειγμα για άλλους, επειδή μέσα και από αυτό το επάγγελμα μπορούμε».

 

Τη… μύηση, στον ξεχωριστό κόσμο του MDRT ανέλαβαν ξεχωριστοί ομιλητές από το εξωτερικό, όπως ο κ. Ivo Valkenburg, πρώην μεσίτης ασφαλίσεων και νυν συγγραφέας και επιχειρηματικός καθοδηγητής και σύμβουλος, η κα Vanessa Y. Bucklin από τις ΗΠΑ, Financial Planner,4 χρόνια μέλος MDRT, ο κ. Yossi Manor από το Ισραήλ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επικοινωνίας MDRT, 25 Χρόνια Μέλος του MDRT, εκ των οποίων 2 χρόνια Top of the Table, και ο κ. Naji Ηaddad από το Λίβανο, Εκπρόσωπος Επικοινωνίας Μελών MDRT, 8 Χρόνια Μέλος MDRT, αλλά και οι… δικοί μας: Κυριάκος Χατζηστεφάνου,  Πρόεδρος της Επιτροπής Επικοινωνίας MDRT Ελλάδος, Στηβ Γεωργακοπούλου (3 Χρόνια μέλος MDRT), Μάνος Εμμανουήλ (1 χρόνο μέλος), Γεώργιος Θεοδοσίου (2 χρόνια μέλος), Μαρία Νικολάου (7 χρόνια μέλος), Γεώργιος Παρασκευόπουλος (6 χρόνια μέλος), Σάκης Χατζόγλου (1 χρόνο μέλος) και Στέλλα Ψυχουντάκη (1 χρόνο μέλος).

Όλοι τους μοιράστηκαν την προσωπική τους ιστορία-πορεία στον χώρο των ασφαλειών και πώς τους βοήθησε το MDRT, όχι απλά να βελτιώσουν τη δουλειά τους, αλλά να γίνουν οι Κορυφαίοι.

*Περισσότερα θα δείτε και θα διαβάσετε στο τεύχος Μαρτίου της «Α.Α.».

MDRT Members’ and Aspirants’ Meeting 2017

Passion, enthusiasm, inspirational speeches by charismatic speakers and an audience that participated with undiminished interest from the beginning to the end. Of course it is the MDRT members’ and aspirants’ meeting we refer to, that took place on February 10th, at Domotel Kastri. A taste of this meeting, but also the spirit of change, positive thinking and motivation, which are basic characteristics of MDRT, you can get through the following pictures and excerpts from the speech of the President of the Greek MDRT Communications Committee, Mr. Kyriakos Chatzistefanou, entitled “Why become a member of MDRT”:

We are not professional conference organizers, but insurance agents. We are not presidents, we are insurance agents. We offer volunteer work, which is done purely by our love for the profession, “said Μr. Chatzistefanou, adding:” None of us came here to be mediocre. And trying to see the philosophy of MDRT, which is sharing our ideas in order to become better at all levels, the result will be more productive, and therefore better for our customers. Because our power is to protect our customers. And that’s why we came here today …

To gain a part of the power we need out there, in that highly competitive environment, so we can be more useful to our customers. And by saying a competitive environment, I don’t mean among us. I mean, in relation to the environment out there, which is constantly changing, what we also have to do constantly, is to change as well. In Greece there is financial crisis. (…) What should we do; Give up? Of course not and that’s why we are here.

We must react with even greater force. This is our only solution. Because this is how we have learned to face life and because, unfortunately or fortunately, what we have to do, is constantly trying to change and to adapt to new standards and not quit trying. I won’t give up, I am not afraid and draw strength: from my philosophy, which is endless workflow and my continuous effort to stand among successful insurance agents, with who we may work for the same company, or we are all members of the MDRT, or even belong to various social areas. All the above, help me get the results I want.

And when I fall down, because somebody out there decided to do things in a different way, then I get up even stronger.

(…) What I know, as a member of MDRT and what I have learned from MDRT, is leaving this room today, to do only one change. Yes, one change. But, to do it! This whole program has been designed to try and touch every single one of us and make us decide to do only one change. Does this sound strange? All this program, all this mobilization, all these speakers, for only one change? Let’s do it, with no fear! (…) Don’t only flirt with the idea. Let us be the change and example to others, because through this profession, we can. “

The … initiation, in the special MDRT world, was undertaken by excellent speakers from abroad, as Mr. Ivo Valkenburg, former insurance broker and now a writer and business coach and consultant, Ms. Vanessa Y. Bucklin from USA, Financial Planner, 4 years MDRT member, Mr. Yossi Manor from Israel, President of the European MDRT Communications Committee, 25 years MDRT member, two of which two as Top of the Table and Mr. Naji Haddad from Lebanon, Contact Representative of MDRT Members, 8 years MDRT Member, and also…our: Kyriakos Hadjistefanou, President of the Greek MDRT Communications Committee, Steve Georgakopoulou (3 years MDRT member), Manos Emmanouil (1 year MDRT member), George Theodosiou (2 years MDRT member), Maria Nikolaou (7 years MDRT member), George Paraskevopoulos (6 years MDRT member), Sakis Chatzoglou (1 year MDRT member) and Stella Psychoudakis (1 year MDRT member).

All of them shared their personal story-course in the field of insurance and how MDRT helped them, not only to improve their work, but to reach the Top.

* More in the March issue of “Asfalistiki Agora” Magazine.