Ν. Χαλκιόπουλος: Η αγορά θα “τρέξει” με ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 5%

3858
xalkiopoulos

«Πρέπει να γίνει σημαντική στροφή προς τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα, δηλαδή τα Επαγγελματικά Ταμεία και την Ιδιωτική Ασφάλιση», υποστηρίζει ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Χαρτοφυλακίου της Ευρωπαϊκής Πίστης.

Οι άνθρωποι των… αριθμών συνήθως είναι επιφυλακτικοί σε εκτιμήσεις και προβλέψεις.
Πολλώ δε μάλλον επιφυλακτικοί είναι εκείνοι που σχεδιάζουν και είναι υπόλογοι απέναντι όχι μόνο σε μετόχους και διοικητικά συμβούλια, αλλά και σε εποπτικές Αρχές!
Το μήνυμα που εκπέμπει στην παρούσα συνέντευξή του ο έγκριτος και βαθύς γνώστης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, κ. Νίκος Χαλκιόπουλος, είναι ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ και όχι μόνον ποθούμενο. Είναι τεκμηριωμένο!
«Πρέπει να γίνει σημαντική στροφή προς τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα, δηλαδή τα Επαγγελματικά Ταμεία και την Ιδιωτική Ασφάλιση», υποστηρίζει!
Ασφαλώς, ζητούμενο δεν είναι το τι υποστηρίζει ο καθένας, ΑΛΛΑ ποιος είναι αυτός που υποστηρίζει το ζητούμενο. Και μόνο για τον λόγο αυτόν, η συνέντευξή μας με τον κ. Νίκο Χαλκιόπουλο αξίζει της προσοχής σας!

Συνέντευξη στον Δημήτρη Ρουχωτά

Κύριε Χαλκιόπουλε, διανύουμε ήδη τον έκτο μήνα του 2017 και θα θέλαμε να μας πείτε αν διακρίνετε κάποιες νέες τάσεις στην ασφαλιστική μας αγορά.
Ν.Χ.: Για να μπορέσουμε να σκιαγραφήσουμε τις νέες τάσεις της ασφαλιστικής αγοράς για το 2017, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις δομικές αλλαγές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των πολιτικών εξελίξεων και της ύφεσης, που για μεγάλο χρονικό διάστημα χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά.

Το 2017 εκτιμούμε ότι η ασφαλιστική αγορά θα περάσει στη φάση της ουσιαστικής ανάπτυξης, μετά από μία παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, με τους ρυθμούς ανάπτυξης να εμφανίζονται με αργή αλλά σταδιακά αυξητική τάση.

Το 2017 αλλά και τα επόμενα έτη, η ασφαλιστική αγορά θα κληθεί να καλύψει σημαντικό μέρος της συνταξιοδοτικής απώλειας των νέων συνταξιούχων από τις νέες ρυθμίσεις των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο διευρυμένος αυτός ρόλος που η ασφαλιστική αγορά καλείται να διαδραματίσει στον τομέα των συντάξεων, σε συνδυασμό με τις περικοπές στις ιατροφαρμακευτικές παροχές ασφαλιστικών ταμείων, αναδεικνύουν τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης σε θέματα υγείας αλλά και αποταμίευσης.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές εκτιμούμε ότι θα ενισχύσουν την ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα πολίτη, αυξάνοντας παράλληλα και τις απαιτήσεις των καταναλωτών προς τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, ικανών να παρέχουν τη στήριξη που χρειάζονται.

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη αποδίδουμε τεράστια σημασία στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος εργασίας, υιοθετώντας την αντίληψη ότι «ευχάριστα αποτελέσματα δημιουργούνται μόνον από ευχαριστημένους ανθρώπους». Η πορεία της Εταιρίας και τα αποτελέσματά της δικαιώνουν αυτή την προσέγγιση. Έχουμε δρομολογήσει την «κοινωνία των ευχαριστημένων ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Πίστης» πάνω σε ασυνήθιστες για την ασφαλιστική δραστηριότητα συνθήκες.

Είστε αισιόδοξος, δηλαδή, για τις προοπτικές του Κλάδου και για την επιστροφή του σε αναπτυξιακή τροχιά.
Ν.Χ.: Θα έλεγα ότι οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα ευοίωνες. Η ασφαλιστική αγορά παρέχει ανταγωνιστικά προϊόντα, σε ό,τι αφορά στο ύψος των παροχών τους, αλλά και στην τιμολόγησή τους. Ο Έλληνας Πολίτης έχει πρόσβαση σε σύγχρονα προγράμματα, που προσφέρονται από αξιόπιστους φορείς ασφάλισης, σε κόστος το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος που μπορεί να εξασφαλίζει ένας κάτοικος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά εκτιμώ ότι θα “τρέξει” στα επόμενα χρόνια με ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους του 5%, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ασφαλιστικές ανάγκες του Έλληνα καταναλωτή, οι οποίες θα αποτελέσουν ένα αναγκαίο κομμάτι του οικογενειακού προγραμματισμού.

Είμαι βέβαιος ότι η ιδιωτική ασφάλιση θα κληθεί άμεσα να διαδραματίσει έναν πιο αναβαθμισμένο ρόλο στο θεσμικό πλαίσιο που επιχειρείται να δημιουργηθεί για τη διασφάλιση των μελλοντικών συντάξεων. Μην ξεχνάτε, εξάλλου, ότι στην Ευρώπη η ελεύθερη αγορά εγγυάται μεγάλο μέρος των μελλοντικών συνταξιοδοτικών αποδοχών. Ανάλογη πορεία θα ακολουθήσει και η Ελλάδα, αν θέλει να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο των μειώσεων στις συντάξεις. Αν θέλει να δώσει μια οριστική, μια βιώσιμη λύση στο συνταξιοδοτικό.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτόν τον νέο ρόλο που περιγράφετε; Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πίστη στο συνταξιοδοτικό πρόβλημα των Ελλήνων;
Ν.Χ.: Σήμερα η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα πλήττεται, ενώ είναι αυτονόητο ότι θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά στον εξορθολογισμό και στην ανταποδοτικότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, ενισχύοντας παράλληλα την ελληνική οικονομία.

Είναι βέβαιο, όπως έχει αποδειχθεί από τα ασφαλιστικά συστήματα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών, ότι για να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και να αυξηθεί η αναπλήρωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος, με ταυτόχρονη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και λογικές εισφορές, πρέπει να γίνει σημαντική στροφή προς τον δεύτερο και τρίτο πυλώνα, δηλαδή τα Επαγγελματικά Ταμεία και την Ιδιωτική Ασφάλιση.

Και στους δύο αυτούς πυλώνες η ασφαλιστική αγορά μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, καθώς έχει και την τεχνογνωσία και τις οργανωτικές δομές για μείωση του κόστους διαχείρισης και αποτελεσματική επένδυση των εισφορών, ενώ το νέο αυστηρό εποπτικό πλαίσιο και η ισχυρή εποπτεία της ΤτΕ δίνουν επιπλέον εχέγγυα για τον ρόλο αυτό.

Και ενώ ο δεύτερος πυλώνας είναι πρακτικά ανύπαρκτος στη χώρα μας και απαιτούνται δομικές αλλαγές του συστήματος για να λειτουργήσει, ο τρίτος πυλώνας, η ιδιωτική συνταξιοδοτική αποταμίευση, είναι θεωρητικά εύκολο να αναπτυχθεί περαιτέρω, εξασφαλίζοντας υψηλές ανταποδοτικές παροχές για τους ασφαλισμένους και ενισχύοντας παράλληλα την ελληνική οικονομία. Αυτό που χρειάζεται είναι η παροχή φορολογικών κινήτρων, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των χωρών της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι πλήρως προετοιμασμένη για την προσφορά εναλλακτικών λύσεων στο συνταξιοδοτικό πρόβλημα των Ελλήνων.

Έχουμε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία συνοδεύεται από την εμπειρία των 40 ετών της λειτουργίας της Εταιρείας στον Κλάδο Ζωής. Ταυτόχρονα, σχεδιάζουμε προσεκτικά τόσο τα συνταξιοδοτικά μας προγράμματα (Ατομικά ή Ομαδικά), με εγγυημένες τις αξίες εξαγοράς ή του ύψους της μηνιαίας σύνταξης, όσο και τα Unit Linked προϊόντα μας, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη μεγιστοποίηση του αποταμιευτικού λογαριασμού του ασφαλισμένου.

Παραμένουμε από τις ελάχιστες ασφαλιστικές, οι οποίες διαθέτουν ισόβια και απεριόριστα προγράμματα Υγείας, ενώ παράλληλα παρέχουμε και ετησίως ανανεούμενα προγράμματα Υγείας. Οι αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων Υγείας του Κλάδου Ζωής δεν υπερβαίνουν μεσοσταθμικά το 3% ετησίως.

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Πίστη διεύρυνε το δίκτυο των Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών της ιδρυμάτων. Με αφορμή αυτό το γεγονός, θα ήθελα να μας μιλήσετε γενικότερα για τη συνεργασία σας με τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, αλλά και για τα προγράμματα Υγείας που παρέχετε.
Ν.Χ.: Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει προχωρήσει στη δημιουργία νέων πρωτοποριακών προγραμμάτων Υγείας, με στόχο την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών της. Παραμένουμε από τις ελάχιστες ασφαλιστικές, οι οποίες διαθέτουν ισόβια και απεριόριστα προγράμματα Υγείας, ενώ παράλληλα παρέχουμε και ετησίως ανανεούμενα προγράμματα Υγείας. Οι αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων Υγείας του Κλάδου Ζωής δεν υπερβαίνουν μεσοσταθμικά το 3% ετησίως.

Αναφορικά με τη συνεργασία μας με τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, αυτή έχει τοποθετηθεί σε νέα βάση, καθώς και τα δύο μέρη αναγνωρίζουμε ότι είμαστε συνεργάτες και όχι αντίπαλοι.

Τα νοσηλευτικά ιδρύματα, αναγνωρίζοντας τις επιβαρύνσεις των νομοθετικών εξελίξεων επί των ασφαλίστρων (αύξηση του Φόρου Ασφαλίστρων) αλλά και των αποζημιώσεων (αύξηση του ΦΠΑ) που επιβαρύνουν ιδιαίτερα το κόστος της Υγείας, προχώρησαν σε διαφοροποίηση των τιμολογιακών τους πολιτικών, προσφέροντας ανταγωνιστικά τιμολόγια αλλά και πακέτα νοσηλειών.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο μπορεί κατά κύριο λόγο να πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ας περάσουμε στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, που παραμένει ο μεγαλύτερος σε παραγωγή στις Γενικές Ασφαλίσεις. Την πολιτική του πτωχευτικού ασφαλίστρου για πόσο θα μπορεί η αγορά να την αντέχει;
Ν.Χ.: Ο ανταγωνισμός λειτουργεί πάντοτε υπέρ του Καταναλωτή ως προς το ύψος των ασφαλίστρων, αλλά όχι και ως προς την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κάθε εταιρεία οφείλει να διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα τιμολόγησης των προϊόντων της αλλά και προσμέτρησης του ρίσκου που αναλαμβάνει από την εφαρμογή της τιμολογιακής της πολιτικής.

Το κόστος ασφάλισης ως αποκλειστικό κριτήριο επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας χωρίς να ενδιαφέρει τον Καταναλωτή ποιος είναι ο Φορέας που παρέχει την κάλυψη, οδηγεί σε φαινόμενα αγοράς ελαττωματικών προϊόντων, πράγμα που συμβαίνει και σε άλλους τομείς της οικονομίας, με μία όμως διαφορά: όταν αγοράζουμε ένα φτηνό προϊόν είμαστε συμβιβασμένοι με τη χαμηλή ποιότητά του αλλά και τη μικρή διάρκεια ζωής του, ενώ όταν επιλέγουμε μία ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα υποκαταστήσει την ευθύνη μας για κάποια οδηγική μας συμπεριφορά, που θα προκαλέσει βλάβη στη Ζωή ή στην περιουσία κάποιου συνανθρώπου μας, με βάση το χαμηλό κόστος και μόνο αδικούμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας, θεωρώντας την εν λόγω απόφασή μας «απόφαση σοφίας», αναμένοντας αξιόπιστο προϊόν χαμηλού κόστους.

Όποιες εταιρείες τιμολογούν κάτω του κόστους των αποζημιώσεων και του κόστους λειτουργίας των θα έχουν σύντομο χρόνο ζωής.

Ο Καταναλωτής πρέπει, λοιπόν, να αποφασίσει για την ασφαλιστική του εταιρεία, αφού βρει τις δέουσες απαντήσεις στην ερώτηση: ποιος μπορεί να αναλάβει αξιόπιστα τις πιθανές ευθύνες μου από την κυκλοφορία του οχήματός μου;

Η Ευρωπαϊκή Πίστη γιορτάζει φέτος τα 40 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά. Ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν και δημιουργούν αυτή την εικόνα για την Εταιρεία;
Ν.Χ.: Στην Ευρωπαϊκή Πίστη αποδίδουμε τεράστια σημασία στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος εργασίας, υιοθετώντας την αντίληψη ότι «ευχάριστα αποτελέσματα δημιουργούνται μόνον από ευχαριστημένους ανθρώπους».

Η πορεία της Εταιρείας και τα αποτελέσματά της δικαιώνουν αυτή την προσέγγιση. Έχουμε δρομολογήσει την «κοινωνία των ευχαριστημένων ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Πίστης» πάνω σε ασυνήθιστες για την ασφαλιστική δραστηριότητα συνθήκες, όπως:

 • Η ασφάλεια των εργαζομένων, σε ένα σύγχρονο και αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
  Η απόλυτη προστασία των χαρτοφυλακίων του Δικτύου Πωλήσεών μας.
 • Οι ανεμπόδιστες προοπτικές οικονομικής και διοικητικής εξέλιξης εντός των κόλπων της Εταιρείας.
 • Το δημιουργικό περιβάλλον εργασίας ως ένα περιβάλλον φιλικών ανέσεων και πρωτοβουλιών.
 • Η δίκαιη ανταμοιβή της προσφοράς του κάθε εργαζόμενου.

Οι παράγοντες που επέτρεψαν στην Ευρωπαϊκή Πίστη τη συγκεκριμένη ανάπτυξη είναι:

 • Οι αρχές της: Εντιμότητα, συνέπεια, φιλεργατικότητα και χρηστή διαχείριση.
 • Η φιλοσοφία της: Δίπλα σε κάθε πελάτη της, χωρίς νομικισμούς και δικολαβίστικες ερμηνείες των συμβολαίων της. Το «πληρώνει αμέσως» αποτελεί τρόπο ζωής για ολόκληρο το προσωπικό της Εταιρείας.
 • Η ικανότητα προσαρμογής στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (τεχνολογικό, οικονομικό, θεσμικό, κοινωνικό, πολιτικό, κ.ο.κ.).
 • Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της από τον ανταγωνισμό και η ανάπτυξη ισχυρών επιχειρηματικών συνεργασιών.
 • Η εξαιρετική συνοχή όλων των παραγόντων που υπηρετούν την Εταιρεία και υπηρετούνται από αυτήν, όπως των Ασφαλισμένων, των Εργαζομένων, των Μετόχων και της Διοίκησης.

Κρατώντας αλώβητους αυτούς τους παράγοντες δημιουργίας, η Ευρωπαϊκή Πίστη επανιδρύεται και προετοιμάζει το μέλλον της, έτσι ώστε να δικαιώνει στο διηνεκές τους ασφαλισμένους της, τους εργαζόμενους και τους μετόχους της για την επιλογή τους στο πρόσωπό της.