Η συζήτηση για την αναθεώρηση του Solvency II ξεκίνησε ήδη

35
Solvency II

Ένας χρόνος και κάτι από την επίσημη εφαρμογή του Solvency II και οι συζητήσεις για την αναθεώρησή του ήδη ξεκίνησαν.

Στις 3 Μαρτίου εξέπνευσε η προθεσμία που είχε δώσει η EIOPA στα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους στο κείμενο διαβούλευσης σχετικά με την επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας.

H Insurance Europe ανταποκρίθηκε στη διαβούλευση αυτή, θέτοντας μια σειρά από προβληματισμούς αλλά και προτείνοντας τρόπους για την αντιμετώπισή τους.

Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους η Insurance Europe θεωρεί ότι τους επόμενους μήνες απαιτούνται πιο λεπτομερείς συζητήσεις είναι, μεταξύ άλλων: η απώλεια της ικανότητας απορρόφησης των αναβαλλόμενων φόρων, το περιθώριο κινδύνου, η look-through προσέγγιση, η μεταχείριση των εγγυήσεων, των εγγυημένων ανοιγμάτων από τρίτο μέρος και των ανοιγμάτων έναντι των περιφερειακών κυβερνήσεων και των τοπικών αρχών.

Ειδικά για τον κίνδυνο των επιτοκίων, η Insurance Europe προτείνει να μην εξεταστεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2018, αλλά μάλλον ως μέρος της αναθεώρησης του 2020, δεδομένου ότι συνδέεται στενά τόσο με τη συνολική πολιτική συμφωνία πάνω στην οποία στηρίζεται το Solvency II όσο και με το μακροπρόθεσμο πακέτο εγγυήσεων, τα οποία θα εξεταστούν στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2020.

Μια γενική επισκόπηση των σχολίων της Insurance Europe μπορείτε να δείτε εδώ. Η πλήρης απάντηση της Insurance Europe στην EIOPA βρίσκεται εδώ.