Η εταιρεία πραγματογνωμόνων ΕΙΔΗΜΩΝ ΟΕ πιστοποιήθηκε με ISO 9001

76
Ειδήμονων ΟΕ πραγματογνώμονες

Η ΕΙΔΗΜΩΝ Ο.Ε, στο πλαίσιο της συνεχούς και ποιοτικής ανάπτυξής της, υιοθετώντας τις πλέον εξελιγμένες και εξειδικευμένες μεθόδους της τεχνολογίας, έλαβε, από τον Δεκέμβριο του 2016, πιστοποίηση σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες που υπαγορεύονται από το πρότυπο ISO 9001:2015.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, η Ειδήμων Ο.Ε δραστηριοποιείται στην εκτίμηση παντός είδους ζημιών από το 2011, έχοντας, ως αντικειμενικό στόχο της, σε διαρκή βάση, την παροχή υπηρεσιών υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, εφάμιλλων Ευρωπαϊκών προτύπων, επιδιώκοντας να αποτελέσει τον απαραίτητο σύμβουλο και συνεργάτη των ασφαλιστικών εταιρειών.

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση μέσω ενός ομοκεντρικού εκτεταμένου, σε όλη την Ελλάδα, δικτύου συνεργατών, αποτελεί την εγγύηση για εκτίμηση, ανάλυση και υποστήριξη απλών και πολυσύνθετων ζημιών με τα καλύτερα και εγκυρότερα αποτελέσματα.

Η εφαρμογή του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, ως στρατηγική απόφαση της ΕΙΔΗΜΩΝ Ο.Ε, στοχεύει στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεών της, προκειμένου να δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις των παρεχομένων υπηρεσιών της προς τους πελάτες της.

Αποδεικνύοντας την υπάρχουσα ικανότητα της Εταιρείας να παρέχει με συνέπεια υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών στο πλαίσιο των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, συνεχίζει δυναμικά με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας και ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος.