Η αντασφάλιση στο μέλλον θα βασίζεται στις προμήθειες και όχι στα ασφάλιστρα

60
άνθρωπος ορίζοντας business

Η Munich Re ανοίγει το δρόμο για αλλαγές στο επιχειρηματικό της μοντέλο, καθώς τα κέρδη πέφτουν

Η Munich Re πιστεύει ότι το επιχειρηματικό της μοντέλο στο μέλλον θα βασίζεται όλο και περισσότερο σε έσοδα από προμήθειες και λιγότερο στην παραγωγή ασφαλίστρων, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο CFO Jörg Schneider κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις 7 Φεβρουαρίου.

Το 2016, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Ομίλου μειώθηκαν σε €48,9 δις, από €50,4 δις το προηγούμενο έτος. Τα ενοποιημένα κέρδη μειώθηκαν σε €2,6 δις από €3,1 δις. Όσο για το 2017, ο κ. Schneider σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιμένουμε η Munich Re να υπερβεί τα κέρδη του 2016.

Σύμφωνα με τη Munich Re, ο κλάδος της αντασφάλισης αντιμετωπίζει μια soft αγορά για αρκετό χρονικό διάστημα και τα επιτόκια που εξακολουθούν να μειώνονται, αν και με βραδύτερο ρυθμό. Οι αντασφαλιστές στάθηκαν τυχεροί, γιατί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν υπήρξαν σημαντικά μεγάλες απώλειες. «Αλλά η απουσία μεγάλων απωλειών έχει κάνει τις διαπραγματεύσεις των τιμών για τους αντασφαλιστές δύσκολες», εξήγησε ο κ. Schneider.

Εκτός από την soft αγορά, υπάρχει και η πίεση στις αποδόσεις των επενδύσεων λόγω των χαμηλών επιτοκίων.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε πόσο πολύ μπορούν να αντισταθμισθούν, για παράδειγμα μέσω της έκλυσης αποθεματικού [το 2017]. Κοιτάζοντας την πίεση από τα επιτόκια, δεν θα ήταν ρεαλιστικό να περιμένουμε οι συνθήκες λειτουργίας να αλλάξουν γρήγορα και να επιτρέψουν στη Munich Re να πετύχει παρόμοια αποτελέσματα, με το 2016», σημείωσε.

Η Munich Re δεν στηρίζεται στην ανάπτυξη των ασφαλίστρων, όταν επιδιώκει να αυξήσει τα κέρδη της. «Εμείς θέλουμε να αυξάνονται», επεσήμανε ο κ. Schneider. Αλλά η αύξηση των ασφαλίστρων είναι περίπλοκη, όποτε τα περιθώρια είναι πολύ λεπτά. Την ίδια στιγμή, κάποια δραστηριότητα χαμηλού ασφαλίστρου μπορεί να έρθει με μεγάλα περιθώρια κέρδους και αυξημένο κίνδυνο. «Τα ασφάλιστρα είναι, επομένως, μια αδύναμη ένδειξη για τα αποτελέσματα», σημείωσε ο CFO της Munich Re.

Αντ’ αυτού, επεσήμανε ότι η μελλοντική ανάπτυξη μπορεί να έρθει μέσω της διεύρυνσης των εσόδων από προμήθειες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. «Οι υπηρεσίες της Munich Re πρέπει να αμείβονται με άλλους τρόπους εκτός των ασφαλίστρων», πρότεινε, για να προσθέσει: «Είμαι πεπεισμένος ότι με την εξέλιξη της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης θα δούμε πολλούς τύπους αμοιβών που δεν θα οδηγήσουν σε υψηλότερα ασφάλιστρα, αλλά οι οποίοι έχουν μεγάλες δυνατότητες κερδοφορίας».

Ψηφιοποίηση και καινοτομία

Όσον αφορά την ψηφιοποίηση και την καινοτομία, η Munich Re συμμετέχει σε start-ups, που μπορεί να προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης σε συνδυασμό με τους επιχειρηματικούς πόρους της Munich Re.

Τον Μάιο του 2016, για παράδειγμα, η Munich Re ξεκίνησε συνεργασία με την PrecisionHawk, μια παγκόσμια πλατφόρμα δεδομένων drone, για να ενισχύσει τις εκτιμήσεις ασφαλιστικών σε όλο τον κόσμο. Ο στόχος είναι να παρέχει ταχύτερους χρόνους απόκρισης και αυξημένης ακρίβειας αναφορές μετά από φυσικές καταστροφές.

Τον Ιανουάριο του 2017, η Munich Reinsurance America (Munich Re, US) δημιούργησε μια στρατηγική θέση στον τομέα των αντασφαλίσεων εργασιών, προκειμένου να βοηθήσει τους πελάτες της να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ανάπτυξη της insurtech.

Επίσης, τον Ιανουάριο, η Munich Re χρηματοδότησε την insurtech start-up Bought By Many που χρησιμοποιεί τα social media και τα δεδομένα αναζήτησης για να προσφέρει «διορατικότητα με γνώμονα την ασφάλιση» (“insight-driven insurance” ) στους πελάτες. Η Munich Re έχει επίσης ένα μακροπρόθεσμο ασφαλιστικό συμβόλαιο με την εταιρεία.

Εκτός από τη συνεργασία με start-ups, η Munich Re επενδύει και στην ανάλυση δεδομένων. Αλλά μια τέτοια δραστηριότητα είναι πιθανό να πάρει χρόνο για να αποφέρει καρπούς.

«Δεν είναι χρόνος συγκομιδής, αλλά χρόνος για μια πολύ αποφασιστική επένδυση», εξήγησε ο κ. Schneider.

Η Munich Re προετοιμάζεται για ένα διαφορετικό μέλλον. Η αντασφάλιση θα αλλάξει. Οι φυσικές καταστροφές θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά πολλά έχουν να κάνουν πλέον με τη διαχείριση του ισολογισμού, που απαιτούν φορολογική και λογιστική τεχνογνωσία, με τις ρυθμιστικές βελτιστοποιήσεις, που θα άρουν την ανεπιθύμητη για τους πελάτες αστάθεια. Αυτή η δραστηριότητα θα γίνει όλο και πιο σημαντική, δήλωσε ο κ. Schneider. Επιπλέον, η Munich Re έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε παρακείμενες περιοχές, όπως η πρωτασφάλιση και η διαχείριση των δεδομένων. «Πιστεύουμε ακράδαντα σε αυτό το διευρυμένο ορισμό της αντασφάλισης», τόνισε ο CFO της Munich Re.

Μια πιο… συμβατική κερδοφορία θα μπορούσε να προέλθει από εξαγορές, καθώς ο αντασφαλιστής θέλει να επεκτείνει τη διεθνή παρουσία του.

«Ενδιαφερόμαστε πάντα για τη συμπλήρωση του χαρτοφυλακίου μας κυρίως με εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρείες». Οι επιχειρήσεις αυτές, που πρέπει να έχουν μια πολύ ιδιαίτερη τεχνογνωσία, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μοχλός μέσω της ευρείας πλατφόρμας της Munich Re και να προσφέρουν συνέργειες ανάπτυξης.

Ένα εμπόδιο από αυτή την άποψη είναι οι τιμές, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν πάντα τους κινδύνους. «Ως εκ τούτου, πολύ μεγάλες εξαγορές και συγχωνεύσεις δεν είναι επί του παρόντος σε εξέλιξη», επεσήμανε.

Πηγή: www.intelligentinsurer.com