Γ.Ε.ΜΗ: Επωφελής για τις επιχειρήσεις η λειτουργία του από τις υπηρεσίες του Ε.Ε.Α.

20

Σημαντικό οικονομικό όφελος, το οποίο ξεπερνά τα 350 ευρώ ετησίως, προκύπτει για κάθε μία από τις επιχειρήσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε που δημοσιεύουν τους ισολογισμούς τους μέσα από τις νέες διαδικασίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, τις οποίες διαχειρίζονται τα Επιμελητήρια της χώρας.

Αυτό τονίζει σε δελτίο τύπου το ΕΕΑ το οποίο επίσης σημειώνει ότι όσον αφορά τις επιχειρήσεις – μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, όλες οι περιπτώσεις διεκπεραιώνονται άμεσα, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων που έχουν εκκρεμότητες.

Τα στοιχεία αυτά –επισημαίνεται στο δελτίο τύπου– αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες του Ε.Ε.Α, σε αγαστή συνεργασία με το Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ, ανταποκρίνονται στο μέγιστο βαθμό στην ευθύνη που έχουν αναλάβει απέναντι στα μέλη τους, συντελώντας αποφασιστικά στη μείωση των δαπανών και του λειτουργικού τους κόστους χωρίς αχρείαστη ταλαιπωρία και αναμονή.