Fast track στις νέες εργασίες

52
Νέα προϊόντα, νέες ομάδες-στόχοι και νέα κανάλια πωλήσεων σε συνδυασμό με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα –τα κύρια συστατικά της υγιούς επιχειρηματικής ανάπτυξης είναι όμοια σε σχεδόν όλους τους κλάδους. Η συνταγή της επιτυχίας ισχύει εξίσου και για τις ασφαλιστικές εταιρείες –και τα αυτοματοποιημένα συστήματα underwriting αποτελούν ένα από τα καλύτερα εργαλεία για την εφαρμογή της.
 
Των Rudolf Lenhard & Andrew Rear*

Τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια αγορά ασφάλισης ζωής έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη. Παρά τη μερική επιβράδυνση από την πρόσφατη χρηματοοικονομική και οικονομική κρίση, η ανοδική τάση συνεχίζεται. Δύο από τους κυριότερους λόγους της ισχυρής θέσης των ασφαλίσεων ζωής είναι οι δημογραφικές αλλαγές σε ώριμες περιοχές και η μεγάλη ζήτηση στις αναδυόμενες αγορές.

Όσο ευπρόσδεκτη κι αν είναι η ανάπτυξη, έχει επιφέρει και προκλήσεις: οι μέρες που η διαχείριση του ίδιου του κινδύνου επαρκούσε για ένα υγιές χαρτοφυλάκιο ζωής, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Ο ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο σκληρός. Οι προσδοκίες για την εξυπηρέτηση, την πρόσβαση και την ταχύτητα διεκπεραίωσης μεγαλώνουν διαρκώς. Για να εξασφαλίσουν τη μακροχρόνια κερδοφορία τους, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν πρέπει μόνο να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητά τους –ειδικότερα στις νέες εργασίες– αλλά και να φροντίσουν ώστε τόσο οι ίδιες όσο και τα προϊόντα τους να ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό. 

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες απαντούν στις προκλήσεις αυτές εφαρμόζοντας μία λύση που φέρνει επανάσταση στη διαδικασία πωλήσεων, βελτιώνοντας την ελκυστικότητα των υφιστάμενων προϊόντων και ανοίγοντας το δρόμο για νέες καλύψεις: το αυτοματοποιημένo underwriting. Σε ορισμένες ώριμες αγορές, όπως η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ο αυτοματισμός έχει ήδη αντικαταστήσει τις διαδικασίες underwriting με έντυπα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι υπηρεσίες που εστιάζουν στην ταχύτητα έκδοσης, τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα διεκπεραίωσης και την αποδοτικότητα κόστους, έχουν κερδίσει τις εταιρείες, τους διαμεσολαβητές και τους καταναλωτές.

Αυτοματοποιημένο underwriting στην πράξη
Το 2009 μία καινοτόμος ασφαλιστική εταιρεία ζωής στην Ασία προσέγγισε τη Munich Re με ένα πρόβλημα: παρουσίαζε συνεχώς νέα και επιτυχημένα προϊόντα και μέσα σε λίγους μήνες τα αντέγραφαν οι ανταγωνιστές της. Καθώς η αγορά στην οποία δραστηριοποιούνταν η εταιρεία οδηγείται από τις τιμές και κυριαρχείται από ανεξάρτητους μεσίτες, η εταιρεία δεν μπορούσε να βρει έναν τρόπο να κάνει τις νέες της καλύψεις να ξεχωρίζουν από τα πάμπολλα παρεμφερή προϊόντα που ακολουθούσαν.

Μέσα από τρία εργαστήρια που διεξήχθησαν μέσα σε ένα δίμηνο περίπου, εκπρόσωποι της εταιρείας και εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Λύσεων Αυτοματισμού της Munich Re συνεργάστηκαν με την ομάδα μας στην τοπική αγορά, για να αναλύσουν την κατάσταση και να αποκτήσουν μία ξεκάθαρη εικόνα των αναγκών και στόχων του πελάτη. Δύο βασικοί στόχοι προέκυψαν: η προστασία των προϊόντων και των διαδικασιών πωλήσεων από την εύκολη αντιγραφή από τον ανταγωνισμό και η επίτευξη μιας ισχυρότερης θέσης στο πλαίσιο των ανεξάρτητων καναλιών πωλήσεων. 

Μέσα από ανοικτό και εντατικό διάλογο, οι ομάδες των δύο εταιρειών αξιολόγησαν από κοινού την υφιστάμενη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων του πελάτη καθώς και την προσέγγιση πωλήσεων.  Προέκυψε μία ασυμφωνία: η ασφαλιστική εταιρεία διέθετε τα απαραίτητα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, ωστόσο, οι διαδικασίες πώλησης ακολουθούσαν συμβατικές πρακτικές, χωρίς μεγάλα περιθώρια διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. Η ανάλυση αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για τη διερεύνηση δυνατοτήτων και τη συγκέντρωση ιδεών για πιθανές λύσεις. 

Κατέστη σαφές ότι δεν αρκούσαν μόνο τα καινοτόμα προϊόντα: η διαρκώς ανανεούμενη γκάμα καλύψεων του πελάτη χρειαζόταν τη στήριξη μιας πολύ ελκυστικής διαδικασίας νέων εργασιών, για να εξασφαλιστεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη συμμετοχή αλλά και ισχυρή στήριξη σε επίπεδο πωλήσεων, οι ανεξάρτητοι μεσίτες θα έπρεπε να εμπλακούν στη διαδικασία σχεδιασμού από πολύ νωρίς. 

Νέα διαδικασία, νέα τεχνογνωσία πωλήσεων
Η διαδικασία σχεδιασμού ξεκίνησε με βάση τη γενικότερη έννοια μιας λύσης στο σημείο πώλησης, με την εμπλοκή προσεκτικά επιλεγμένων ανεξάρτητων μεσιτών. Συμφωνήθηκε ότι η νέα διαδικασία θα έφερνε ορισμένες από τις λειτουργίες της ανάληψης ασφάλισης απευθείας στα χέρια των ασφαλιστών στα σημεία πώλησης, βελτιώνοντας έτσι την τεχνογνωσία τους και αυξάνοντας τις αρμοδιότητές τους. Οι μεσίτες δεν θα μπορούσαν πλέον να δίνουν μόνο τελικές τιμές, αλλά και να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις, σε περιπτώσεις όπου τυχόν εξαίρεση ή απόρριψη κάλυψης έκαναν το αρχικά ζητούμενο προϊόν μη διαθέσιμο. Μέσα από μια πιο ομαλή διαδικασία πώλησης με μειωμένο χρόνο επεξεργασίας, η λύση θα ήταν πιο ελκυστική για τους πελάτες και τους ασφαλιστές. 

Με την ενεργοποίησή του το σύστημα θα διευκόλυνε την παρουσίαση νέων προϊόντων, καθώς το αυτοματοποιημένο underwriting στο σημείο πώλησης θα ήταν ήδη έτοιμο. 

Το σύστημα ασφάλισης στο σημείο πώλησης Allfinanz Interview Server υλοποιήθηκε σε συνδυασμό με ένα περιεκτικό σύνολο κανόνων ανάληψης ασφάλισης της Munich Re. Το εγκατεστημένο στο background λογισμικό Allfinanz Business Analytics της Munich Re δεχόταν διαρκώς δεδομένα ασφάλισης και επιδόσεων από τον Allfinanz Interview Server και παρήγε τακτικές αναφορές.

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε σε λίγους μόλις μήνες, χάρη στη μεγάλη εμπειρία της Munich Re σε παρεμφερή έργα. Ακολούθησε μία περιήγηση και παρουσίαση, για να εξασφαλιστεί η αποδοχή του συστήματος από ανεξάρτητους μεσίτες. Μετά την υλοποίηση, το Allfinanz Business Analytics παρείχε καίριες πληροφορίες, κυρίως αναφορικά με την παρακολούθηση των διαφόρων καναλιών πωλήσεων. Έτσι, ήταν δυνατή η έγκαιρη απομάκρυνση εμποδίων από τη διαδικασία πωλήσεων, μόλις αυτά εμφανίζονταν.

Οφέλη για την ασφαλιστική εταιρεία και τους ασφαλιστές
Αυτή η προσέγγιση πωλήσεων, μοναδική στην αγορά της εταιρείας ζωής, βελτίωσε σημαντικά την ελκυστικότητά της στους ανεξάρτητους μεσίτες. Βασικός παράγων ήταν η μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην έκδοση συμβολαίων –άρα και στην απόδοση των προμηθειών. Παρόλο που η προστασία των χαρακτηριστικών των προϊόντων εξακολουθούσε να αποτελεί θέμα, η εταιρεία βελτίωσε το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, ενώ οι νέες καλύψεις διατήρησαν τη μοναδική τους θέση στην αγορά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οδηγώντας σε μεγαλύτερους όγκους πωλήσεων.

Ένα ακόμα όφελος της μεγαλύτερης ευκολίας και ταχύτητας της διαδικασίας πώλησης ήταν οι διασταυρούμενες πωλήσεις: ο πελάτης βίωσε μία σημαντική αύξηση στην πώληση συμπληρωματικών καλύψεων. Στα θετικά περιλαμβάνονται, επίσης, η βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα και η μείωση του κόστους.

Η επιτυχία του έργου βασίστηκε σε αρκετά ισχυρά σημεία. Ίσως το πιο σημαντικό να ήταν η σχέση έμπιστης συνεργασίας ανάμεσα στον πελάτη και τη Munich Re. Αυτή η σχέση στηρίχθηκε από την επιτόπια εργασία, που ξεκίνησε στην αρχική φάση ανάλυσης της κατάστασης, και συνεχίστηκε μέχρι το στάδιο αναζήτησης λύσης και την υλοποίηση. Ο εντατικός αυτός διάλογος έδωσε στους εμπειρογνώμονες της Munich Re τη δυνατότητα να αποκτήσουν μία εις βάθος κατανόηση της κατάστασης του πελάτη και, τελικά, να αναπτύξουν μία εξατομικευμένη λύση.

Τίποτα όμως από αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την εμπειρία της Munich Re στην ανάληψη κινδύνων και την τεχνογνωσία της στη μετατροπή τεχνικών κατευθύνσεων ανάληψης κινδύνου που απευθύνονται σε ειδικούς, σε εύκολα κατανοητές ερωτήσεις και οδηγίες για χρήση στο σημείο πώλησης –χωρίς κανένα συμβιβασμό στην ποιότητα της αξιολόγησης κινδύνου.

Η Munich Re έχει πολύ καλό ιστορικό παροχής βοήθειας σε ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες παγκοσμίως, για βελτίωση των ποσοστών STP. Οι πελάτες της εταιρείας συνήθως θέτουν κάποια επίπεδα αναφοράς αναφορικά με τα ποσοστά STP για διάφορες αγορές και κλάδους –π.χ. 95% ποσοστό STP για το bancassurance ή 45% για πολύπλοκα και απαιτητικά (ως προς την προστασία εισοδήματος) προϊόντα, σχεδόν 100% για προϊόντα άμεσης ασφάλισης. 

Επιπλέον, η Munich Re ήταν έτοιμη να παρέχει κορυφαίας τεχνολογίας εργαλεία πληροφορικής, που διασφαλίζουν την εύκολη καθημερινή λειτουργικότητα σε συνδυασμό με την καλή παρακολούθηση και αξιολόγηση. Αυτά συμβάλλουν στη βελτιωμένη διαφάνεια, που με τη σειρά της οδηγεί σε καλύτερη ανταπόκριση στις λειτουργικές απαιτήσεις. 

Μία τέλεια λύση πρέπει να ταιριάζει τέλεια
Η περίπτωση αυτή αποτελεί ένα μονάχα παράδειγμα από το ευρύ φάσμα του αυτοματοποιημένου underwriting. Για παράδειγμα, μία λύση πώλησης προϊόντων bancassurance, έχει διαφορετικές απαιτήσεις: ένα σύστημα σημείου πώλησης, όπως αυτό που χρησιμοποιείται στο παράδειγμα, θα ήταν αντιπαραγωγικό στο bancassurance, καθώς οι αιτούντες συχνά δεν νιώθουν άνετα να παρέχουν λεπτομερείς και προσωπικές πληροφορίες για την υγεία τους στο προσωπικό τραπεζών. Μία αποτελεσματική εναλλακτική για το bancassurance θα ήταν το τηλε-underwriting που φέρνει σε επαφή τους αιτούντες με εκπαιδευμένους εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο μιας ανώνυμης τηλεφωνικής συνέντευξης. 

Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει μία λύση για όλα. Αν θέλει μία εταιρεία να βρει την ιδανική προσέγγιση ή τον ιδανικό συνδυασμό, θα πρέπει να εξετάσει τα χαρακτηριστικά της, τις απαιτήσεις και τις ροές εργασίας με αποδεδειγμένες τεχνολογίες και διαδικασίες.  Και αυτό είναι δυνατόν μόνο με ουσιαστική εμπειρία από τον πραγματικό κόσμο.

Μία ιδέα, πολλά πλεονεκτήματα
Το αυτοματοποιημένο underwriting έχει πολλά πλεονεκτήματα: δημιουργεί νέες επιλογές καναλιών πώλησης, όπως bancassurance ή on-line, παρέχει μία γερή βάση για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, απαλλάσσει σε μεγάλο βαθμό τις εταιρείες από την ακριβή και χρονοβόρα διαδικασία συμβατικής ανάληψης κινδύνων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα αποδοτικής επεξεργασίας μεγαλύτερων όγκων νέων εργασιών.  

Μια ματιά στα στοιχεία φανερώνει τα πλεονεκτήματα: στις ΗΠΑ, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν συχνά εκτυπωτικά έξοδα έως και 50 δολ. ΗΠΑ για τις συμβατικές αιτήσεις, για την επεξεργασία των οποίων μπορεί να απαιτηθούν έως και δύο μήνες. Σχεδόν οι μισές υποβληθείσες αιτήσεις κρίνεται ότι δεν είναι εν τάξει και κοστίζουν ακόμη περισσότερο –έως και 300 δολ. ΗΠΑ– για να κλείσουν.

Και σαν να μην ήταν αρκετοί οι λόγοι αυτοί για να αναζητήσει κανείς εναλλακτικές, ο χρόνος που χρειάζεται για την επεξεργασία των αιτήσεων είναι, επίσης, άμεσα συνδεδεμένος με τα ποσοστά των συμβολαίων που δεν ενεργοποιούνται ποτέ.

Οι δυνατότητες, όμως, της αυτοματοποιημένης ανάληψης κινδύνου για την ώθηση των ποσοστών STP και των πωλήσεων, είναι μόνο η αρχή: ένα προϊόν σχεδιασμένο για μία καινοτόμο διαδικασία πώλησης προσφέρει στο διαμεσολαβητή και τον πελάτη μία διαφορετική, πιο ελκυστική εμπειρία αγοράς, που με τη σειρά της καθιστά το προϊόν νέο και εξατομικευμένο. Και τα μοναδικά προϊόντα υπόσχονται μεγαλύτερη αγοραία αξία, κερδοφορία και διαχρονικότητα από τα συμβατικά. 
Οι καλύτερες διαθέσιμες λύσεις πάνε ένα ακόμα βήμα παραπέρα και περιλαμβάνουν αναλύσεις δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, η διοίκηση έχει διαρκώς στη διάθεσή της χρήσιμες επιχειρηματικές πληροφορίες για άκρως αποτελεσματικό σχεδιασμό και λήψη αποφάσεων. 

Με 20ετή εμπειρία στην υλοποίηση συστημάτων αυτοματοποιημένης ασφάλισης σε διάφορες περιοχές του κόσμου, η Munich Re έχει εξασφαλίσει ηγετική θέση στον κλάδο αυτό. Χάρη στη βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς, είναι σε θέση να παρέχει υποστήριξη σε πελάτες κατά τη μετάβασή τους και εφαρμογή αυτοματοποιημένων λύσεων στα κανάλια πωλήσεων, σύμφωνα πάντα με τα εκάστοτε ισχύοντα νομοθετικά πλαίσια.

 Αυτοματοποιημένες λύσεις για κάθε σύνολο αναγκών

Underwriting στα σημεία πώλησης
Εγκαθιστώντας εργαλεία αυτοματοποιημένου underwriting στα σημεία πώλησης, μία ασφαλιστική εταιρεία ζωής μπορεί να μεταφέρει μεγάλο μέρος της ευθύνης διεκπεραίωσης των περισσότερων αιτήσεων στους μεσίτες και το προσωπικό πωλήσεων. Ειδικευμένοι ασφαλιστές απαλλάσσονται από εργασίες ρουτίνας, όμως, είναι πάντα διαθέσιμοι για την παροχή υποστήριξης σε πολύπλοκες περιπτώσεις. 

Η αποτελεσματικότητα του αυτοματοποιημένου underwriting στα σημεία πώλησης εξαρτάται από την ποιότητα της λύσης: το περιβάλλον εργασίας χρήστη πρέπει να είναι απλό και ξεκάθαρο και η λειτουργία απροβλημάτιστη. Θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη διάρθρωση και σωστή περιγραφή των τεχνικών πτυχών και ιατρικών προβλημάτων, με εύκολα κατανοητούς όρους. Μόνον έτσι μπορεί να εγγυηθεί η βέλτιστη στήριξη της διαδικασίας πώλησης.

Αν εφαρμοστεί με επιτυχία, αυτού του τύπου το αυτοματοποιημένο σύστημα είναι ευπρόσδεκτο από το προσωπικό πωλήσεων (σύμφωνα με μελέτη της Munich Re), καθώς εκτιμούν τις δυνατότητες και γνώσεις που τους δίνει αλλά και την πρόσθετη ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου για την επίτευξη περισσότερων πωλήσεων. Βελτιώνονται τα ποσοστά αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (Straight-through processing – STP) και αυξάνεται η ικανοποίηση των πελατών.

Τηλε-underwriting
Ειδικά εκπαιδευμένοι υπάλληλοι του κέντρου εξυπηρέτησης χρησιμοποιούν εργαλεία μέσω υπολογιστή για την επεξεργασία και διεκπεραίωση αιτήσεων, που τους δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν σχεδόν αμέσως τις περισσότερες αποφάσεις σχετικά με την ανάληψη μιας ασφάλισης. Στο πλαίσιο τηλεφωνικών συνεντεύξεων, οι πελάτες απαντούν σε ερωτήσεις που δίνει το σύστημα πληροφορικής. Οι ερωτήσεις ποικίλλουν ανάλογα με την κάλυψη ή το συνδυασμό προϊόντων για τα οποία αιτείται ο υποψήφιος πελάτης, διαμορφώνοντας έτσι μία ρεαλιστική εκτίμηση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Το προσωπικό των πωλήσεων εστιάζει αμιγώς στη διαδικασία πωλήσεων, ενώ οι ασφαλιστές χειρίζονται μόνο τις πολύπλοκες περιπτώσεις. 

Η πλήρης χρήση του τηλε-underwriting ταιριάζει ιδιαίτερα στα επιχειρηματικά μοντέλα του bancassurance ή αυτά που βασίζονται στο διαδίκτυο. Παρόλο που μελέτη της Munich Re, που διεξήχθη από τον οργανισμό YouGovPsychonomics στη Γερμανία, έδειξε ότι οι ασφαλιστές ήταν κάπως διστακτικοί για την πιθανή παραχώρηση των δικών τους αρμοδιοτήτων, οι υπάλληλοι τραπεζών ήταν πολύ θετικοί στην προοπτική αυτή. Πολλοί αιτούντες αξιολογούν θετικά τη σχετική ανωνυμία της τηλεφωνικής συνέντευξης και της μεταφοράς των ιατρικών πληροφοριών στο προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προσωπική κατάσταση του καθενός.

Αν υπάρχει καλή δομή και οργάνωση –και καλή προσαρμογή στο κανάλι πωλήσεων–, αυτή η αυτοματοποιημένη προσέγγιση μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά STP.

Υβριδικές λύσεις
Μία τρίτη κατηγορία αυτοματοποιημένων λύσεων συνδυάζει την ανάληψη κινδύνου στα σημεία πώλησης με το τηλε-underwriting. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο αυτών μορφών: μία αυτοματοποιημένη λύση στα σημεία πώλησης δίνει στο προσωπικό πωλήσεων και στους ασφαλιστές τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν οριστικά τις περισσότερες αιτήσεις χωρίς περαιτέρω παρέμβαση, ενώ με το προαιρετικό τηλε-underwriting οι ειδικοί είναι διαθέσιμοι για πιο πολύπλοκες περιπτώσεις. Όταν υπάρχουν πολύπλοκες ιατρικές ερωτήσεις, οι εξωτερικοί ασφαλιστές αναλαμβάνουν την ευθύνη να επικοινωνήσουν με τους αιτούντες και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου. 

Με αυτή την προσέγγιση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας, το προσωπικό πωλήσεων είναι σε ισχυρή θέση, καθώς οι περισσότερες αιτήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα, χωρίς παραπομπές. Ταυτόχρονα, αν χρειάζεται, υπάρχει διαθέσιμη και η υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων. Η μέθοδος αυτή είναι ευρέως αποδεκτή από τους ασφαλιστές.

Ο συνδυασμός αυτοματοποιημένου underwriting στα σημεία πώλησης και μικρής κλίμακας τηλε-underwriting, εξυπηρετεί τόσο τους πελάτες όσο και τους υπαλλήλους. Βελτιώνει τη διαδικασία απόκτησης νέων εργασιών και δίνει ώθηση στα ποσοστά STP.

Η εργαλειοθήκη αυτοματοποιημένης ανάληψης κινδύνων της Munich Re

Σύνολο Κανόνων της Munich Re
Η Munich Re προσφέρει ένα σύνολο ηλεκτρονικών κανόνων για την ανάληψη κινδύνων. Αυτό αποτελεί τη βάση για την ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στην αξιολόγηση κινδύνου μέσω τηλεφώνου, Internet ή των σημείων πώλησης. Σε συνδυασμό με ένα εργαλείο πληροφορικής, όπως το Allfinanz Interview Server, παρέχει σαφείς και κατανοητές ερωτήσεις και δομές λήψης αποφάσεων, βοηθώντας το χρήστη σε κάθε βήμα της διαδικασίας ανάληψης ενός ασφαλιστικού κινδύνου.

Η λύση καλύπτει όλους τους σχετικούς τομείς αξιολόγησης κινδύνου και προσαρμόζεται στη διάθεση ανάληψης κινδύνου της ασφαλιστικής εταιρείας και το χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

Allfinanz Interview Server
Το πρόγραμμα Allfinanz Interview Server έχει σχεδιαστεί ειδικά για πωλήσεις και συγκεντρώνει στοιχεία από το σύνολο κανόνων της Munich Re. Παρουσιάζει αυτόματα τη διάρθρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης, ανάλογα με το επιλεγμένο προϊόν ή συνδυασμό προϊόντων. Η αξιολόγηση κινδύνου γίνεται αυτόματα, επιταχύνοντας έτσι την επεξεργασία της αίτησης.

Με την εύχρηστη λειτουργία Δημιουργίας Κανόνων, το Allfinanz Interview Server μπορεί να προσαρμοστεί στις επιμέρους ανάγκες και την προσέγγιση της κάθε ασφαλιστικής εταιρείας. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής ή προγραμματισμού. Η λειτουργία εμφανίζει κανόνες, το πλαίσιο αυτών και τις αλληλεπιδράσεις σε ένα γραφικό περιβάλλον, και έτσι οι ασφαλιστές μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν πολύ εύκολα χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση του κατασκευαστή.

 Allfinanz Decision Server
Το Allfinanz Decision Server  είναι μία προσαρμοσμένη έκδοση του Allfinanz Interview Server, σχεδιασμένη για αυτοματοποιημένη ασφάλιση στο back-office. Αντί να αξιολογεί τις σχετικές με τον κίνδυνο πληροφορίες σε διάλογο με τον αιτούντα, η λύση παρέχει μία απόφαση μόνο στη βάση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από το έντυπο της αίτησης και άλλες εσωτερικές ή/και εξωτερικές πηγές δεδομένων.

Το Allfinanz Decision Server είναι ένα οικονομικό και εύκολα εφαρμόσιμο σύστημα, και αποτελεί συνεπώς μια ελκυστική εναλλακτική για την είσοδο στον κόσμο του αυτοματοποιημένου underwriting. Μπορεί να αναβαθμιστεί σε Allfinanz Interview Server ανά πάσα στιγμή και χωρίς δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια ή κόστος.

Allfinanz Business Analytics
Για καλή πληροφόρηση, αναλύσεις και αναφορές επί όλων των πτυχών των νέων εργασιών, η Munich Re προσφέρει το Allfinanz Business Analytics. Λειτουργεί σε συνεργασία με το Allfinanz Interview Server και το Allfinanz Decision Server αλλά και με πολλές άλλες εφαρμογές πληροφορικής.

Η λύση συμπληρώνει ιδανικά το αυτοματοποιημένο underwriting, προσθέτοντας ταυτόχρονα τη διάσταση της συνεχούς πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο. Βοηθάει τις ασφαλιστικές εταιρείες να παρακολουθούν, για παράδειγμα, τους κινδύνους υγείας που προκαλούν τις υψηλότερες απαιτήσεις, το μέσο κόστος οριστικοποίησης μιας πώλησης ή το κανάλι που είναι πιο κερδοφόρο για κάθε προϊόν.  Εξατομικευμένες αναφορές για διαδικασίες και επιδόσεις παράγονται σε τακτικά διαστήματα ή και κατόπιν αιτήματος. Το εργαλείο αυτό είναι μία σταθερή πηγή ανεκτίμητης στρατηγικής γνώσης.

* Ο κ. Rudolf Lenhard είναι επικεφαλής του τμήματος International Life στη Munich Re στο Μόναχο.
   Ο κ. Andrew Rear είναι επικεφαλής Ζωής στη Munich Re στο Λονδίνο.