Έναρξη εργασιών της Future Moving Forward Μεσίτες Ασφαλίσεων ΑΕ

79
Future Moving Forward Μεσίτες Ασφαλίσεων

Με υψηλούς στόχους για τους συνεργάτες της, τις υπηρεσίες της και τα προϊόντα που προσφέρει στην αγορά δημιουργήθηκε η εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Future Moving  Forward Μεσίτες Ασφαλίσεων ΑΕ.

Η εταιρεία εντάσσεται στον ασφαλιστικό όμιλο που έχουν δημιουργήσει οι κ.κ. Μανώλης Χαραλάμπης και Μάνθος Τζιαμούρτας και από τα μέσα Αυγούστου 2016 που ξεκίνησε τη λειτουργία της, έχει συνάψει συμβάσεις με μεγάλο αριθμό συνεργατών και συνεχίζει να αναπτύσσει τις εργασίες της σε πανελλαδικό επίπεδο.

Επιδίωξή της είναι να ξεχωρίσει δημιουργικά στην αγορά ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και εστιάζει στο να προσφέρει αξιόπιστες, ξεκάθαρες και συμφέρουσες προτάσεις στους συνεργάτες της.

Αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να παρέχουν στην αγορά και τους πελάτες τους ιδανικές ασφαλιστικές προτάσεις, σωστά διαμορφωμένες, μέσα από πολλαπλές επιλογές που η εταιρεία τους δίνει.

Για την ανάπτυξή της και την εξυπηρέτηση των πελατών της η Future Moving Forward Μεσίτες Ασφαλίσεων ΑΕ. εκτός από τα κεντρικά της γραφεία που βρίσκονται στο Μαρούσι, έχει ήδη δημιουργήσει τα δύο πρώτα υποκαταστήματα της στη Γλυφάδα και τη Ρόδο.

Για την υλοποίηση των σχεδίων της η Future στελεχώνεται διοικητικά από στελέχη με εμπειρία, ήθος, γνώσεις.

Ανάμεσα στις καινοτομίες της εταιρείας εντάσσεται και η παροχή «εργαλείων» και λύσεων στους συνεργάτες της, για να μπορούν με μεγάλο βαθμό ελευθερίας να δίνουν βάρος στην ανάπτυξη των εργασιών τους.

Εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα, ψηφιακές ευκολίες στη διαχείριση της παραγωγής, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο σύγχρονο εκπαιδευτικό της κέντρο, τόσο σε προϊόντα όσο και σε τεχνικές ανάπτυξης εργασιών, είναι ορισμένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Future Moving  Forward Μεσίτες Ασφαλίσεων ΑΕ.