ΕΕΑ: Εκατοντάδες επαγγελματίες στην ενημέρωση για το ΕΣΠΑ

24

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα ενημέρωσης των επαγγελματιών για το ΕΣΠΑ, από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας, την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013.
Εκατοντάδες επαγγελματίες, όχι μόνο μέλη του ΕΕΑ αλλά και από την περιφέρεια, άκουγαν με προσοχή επί δυόμιση ώρες τους ειδικευμένους επιστήμονες της ΕΛΑΝΕΤ και του ΕΤΕΑΝ να αναλύουν τα προγράμματα με τρόπο που κάθε επαγγελματίας μετρούσε άμεσα κατά πόσο ανταποκρίνονται στις δικές του δυνατότητες και ανάγκες.

Ερωτήματα όπως: «Πώς θα αξιοποιήσω τα προγράμματα του ΕΣΠΑ; Είμαι επιλέξιμος; Πώς θα χρηματοδοτηθώ; Τι δικαιολογητικά χρειάζονται; Πόση είναι η χρηματοδότηση; Πόση η ίδια συμμετοχή; Ποιες οι προδιαγραφές κάθε πρότασης;» και πολλές άλλες παράμετροι του Προγράμματος αναλύθηκαν και απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Μιλώντας στην εκδήλωση ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Ρεκλείτης, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών -στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των μελών του για τα χρηματοδοτικά προγράμματα που τα αφορούν, οργανώνει την εκδήλωση σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, την ΕΛΑΝΕΤ και την ΕΤΕΑΝ. Στον προγραμματισμό μας περιλαμβάνονται και άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις που θα βοηθήσουν τα μέλη μας να αξιοποιήσουν όσο μπορούν περισσότερο τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα διάφορα εργαλεία χρηματοδότησης».

Ο Γ.Γ. του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε στις νέες δράσεις του Επιμελητηρίου αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι: «το Ε.Ε.Α., πέρα από την οργανωμένη πληροφόρηση για τα προγράμματα, αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του με εφαρμογές λογιστηρίου, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως τις υπηρεσίες μητρώου. Παράλληλα εκσυγχρονίζει τη διαδικτυακή του πύλη wwv.eea.gr. Το e-Επιμελητήριο είναι ένα σύγχρονο διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει νέους και αποδοτικούς τρόπους επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις-μέλη με το ΕΕΑ. Για να εξυπηρετήσουμε τα μέλη μας τα καλούμε να μας δώσουν τα e-mail και τον αριθμό των κινητών τηλεφώνων τους ώστε να έχουν άμεση πληροφόρηση».

Εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής χαιρετισμό απηύθυνε ο  Αντιπεριφερειάρχης κ. Λεων. Αθανασιάδης και εκ μέρους της ΕΛΑΝΕΤ ο Γ/Δ κ. Αιμ. Σαμαράς.

Η παρουσίαση του Προγράμματος έγινε από την κα Μάριον Παράσχη, στέλεχος της ΕΛΑΝΕΤ και αφορούσε:
• τον οδηγό του προγράμματος ΕΣΠΑ,
• τους φορείς υλοποίησης στους οποίους θα απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι
• τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής,
• τις επιλέξιμες υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις,
• τη συμμετοχή των ΑΜεΑ,
• τα ποσοστά δημόσιας επιχορήγησης,
• την επιλεξιμότητα των δαπανών,
• το ύψος του προϋπολογισμού κάθε έργου,
• το ύψος της ίδιας συμμετοχής και
• τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Ανάλυση της συνδυασμένης συμπληρωματικότητας του ΕΤΕΑΝ στο πρόγραμμα έκανε η κα  Ευαγγελία Σταυρινάκη, Διευθύντρια Ανάπτυξης Εργασιών ΕΤΕΑΝ.

Σημειώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr/mis από τις 25/2/2013 μέχρι και τις 25/4/2013.

Για πληροφορίες οι επαγγελματίες μπορούν να απευθύνονται στην: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Αττική,  Β. Αιγαίο,  Ν. Αιγαίο,: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ) Βαλαωρίτου 4,  ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3620242,www.elanet.gr, email: infopep@elanet.gr