Αναδιοργάνωση και νέες υπηρεσίες για τους συνεργάτες της REAL Insurance Brokers

35
Τζώρτζης Γιάννης Real Μεσίτες Ασφαλίσεων

Σε πλήρη αναδιοργάνωση της δομής και των υπηρεσιών που προσφέρει στους Πελάτες και στους Συνεργάτες της προχώρησε η Real Insurance Brokers, παράλληλα με την επέκταση του δικτύου της στη Λάρισα, τη Χαλκίδα, την Κυπαρισσία με τη δημιουργία υποκαταστημάτων, ενώ αντιπροσωπεύεται σχεδόν σε όλους τους νομούς της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και CEO της Εταιρείας, κ. Γιάννη Τζώρτζη, οι στρατηγικοί στόχοι της REAL δεν είναι απλά ποσοτικοί, αλλά κυρίως ποιοτικοί, γι’ αυτό και η Εταιρεία δίνει προτεραιότητα στην υποστήριξη και ανάπτυξη των Συνεργατών της με προσανατολισμό την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Οι καινοτόμες νέες υπηρεσίες προς το δίκτυο συνεργατών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Τη δημιουργία της REAL Academy, ενός πλήρους και αυτόνομου εκπαιδευτικού κέντρου, που προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας με καταξιωμένους ειδικούς εκπαιδευτές. Οι Συνεργάτες της REAL, εκτός από τα προϊόντα όλων των Κλάδων και όλων των εταιρειών, μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα πιστοποίησης, ειδικά προγράμματα για την ανάπτυξη πωλήσεων, προγράμματα που αφορούν στη διαχείριση κινδύνων, στην προσέγγιση και εξυπηρέτηση μεγάλων πελατών, στη διαχείριση σύνθετων πωλήσεων κ.λπ.
  • Τη δημιουργία του REAL Marketing Lab, με στόχο τη διαρκή και ουσιαστική υποστήριξη των Συνεργατών στην προσπάθειά τους να βρουν και να προσεγγίσουν νέα πελατολόγια. Η επιστημονική ομάδα του Marketing Lab, δημιουργεί για τον κάθε Συνεργάτη το υλικό που ενδεχομένως θα χρειαστεί για να προσεγγίσει πελατολόγια, τον εφοδιάζει με στατιστικά, μελέτες και πληροφορίες για τους υποψήφιους πελάτες, ενώ μπορεί να προετοιμάσει και να υποστηρίξει μέχρι και την παρουσίαση στον πελάτη.
  • Τη δημιουργία του Τομέα Μεγάλων Πελατών, όπου εκτός από την υποστήριξη ακόμα και με τη φυσική παρουσία τεχνικού συμβούλου στη διαδικασία της πώλησης, υπάρχει η δυνατότητα παροχής βοήθειας από εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους σε όλα τα βήματα, εφόσον πρόκειται για μεγάλο πελάτη ή για σύνθετη πώληση.

«Η REAL Insurance Brokers επενδύει σε δαπανηρές και παράλληλα καινοτόμες υπηρεσίες προς τους Συνεργάτες της», επισημαίνει ο κ. Τζώρτζης, «γιατί πιστεύουμε ότι ειδικά σε περιόδους βαθιάς ύφεσης μπορούν να δημιουργηθούν οι ευκαιρίες για νέες επιχειρήσεις, όπως η δική μας και οι στόχοι μας θα πραγματοποιηθούν μόνο μέσα από ένα δίκτυο πολύ δυνατών Συνεργατών!».