5 θέσεις εργασίας στην Interlife Ασφαλιστική

118

Από την Interlife Ασφαλιστική ζητούνται 5 άτομα απόφοιτοι τμημάτων Οικονομίας & Διοίκησης ή συναφών σχολών για την κάλυψη νέων θέσεων εργασίας στα αντίστοιχα τμήματα Οικονομικών, Επενδύσεων, Marketing & Επικοινωνίας (ΟΧΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ) στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης ή Λογιστικής & Χρηματοοικονομικών

• Μεταπτυχιακός τίτλος στα ανάλογα προγράμματα

• Συμπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες

• Ηλικία έως 30 ετών.

Πακέτο αποδοχών:

• Βασικός μισθός και ασφάλιση

• Άριστες συνθήκες εργασίας & δυνατότητες εξέλιξης

• Ιδιωτική Ασφάλιση (μετά το πρώτο έτος εργασίας).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: mpanagiotopoulou@interlife.gr

Βιογραφικά που δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.