Φεβρουάριος 2013: Εν αναμονή του νέου Προέδρου

21

Αυθεντικά και αποκλειστικά υπηρετώντας το Θεσμό της Ασφάλισης, με τρίτης γενιάς ανθρώπινο δυναμικό, το περιοδικό μας «Ασφαλιστική Αγορά» ευαισθητοποιήθηκε από το σημείο εκείνο της σημαντικής αποκλειστικής συνέντευξης του κ. Γιώργου Κώτσαλου, που φιλοξενούμε, και στο οποίο αναφέρεται στους «εταίρους για τη διάδοση της ιδέας της ασφάλισης».

Η «Α.Α.» μαχητικά, χρόνια τώρα, προσπαθεί να πείσει και για τη διάδοση της ιδέας της ασφάλισης αλλά και για το θεσμικό της ρόλο στην οικονομία και στην κοινωνία. 
Δεν περιορίσαμε τους ορίζοντες δράσης μας μόνο προς το καταναλωτικό κοινό. 
Ανοίξαμε παράθυρα και προς τους φορείς, δηλαδή τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Όσο δύσκολο είναι να πείσεις τους καταναλωτές, τόσο το ίδιο δύσκολο –και ίσως και περισσότερο– είναι να πείσεις και τους παρόχους ότι μία εικόνα δεν χτίζεται με …είδωλα ούτε με περιστασιακά φετίχ.
Είδωλα ονομάζουμε τα μεμονωμένα άτομα που επεδίωξαν κατά καιρούς να γίνουν τα πρόσωπα έκφρασης της αγοράς μας, τα οποία όμως, συχνά πυκνά, στη διάρκεια του χρόνου εκπίπτουν.
Φετίχ θεωρούμε τα Μέσα που περιστασιακά λαμπυρίζουν και αντικατοπτρίζουν στις επιφάνειές τους μηνύματα επ’ αμοιβή, γρήγορα όμως σκουριάζουν και μολύνουν εαυτούς και αλλήλους.

Πράγματι, η ελληνική ασφαλιστική αγορά διαθέτει έντυπο ή και έντυπα που την υπηρετούν αλλά και την πιστεύουν.
Την πιστεύουν τόσο, ώστε να ταυτίζονται μαζί της και να υφίστανται και τις καλές και τις κακές συνέπειες της προσφοράς, της δράσης και του αποτελέσματος.
Η «Α.Α.», όπως ακριβώς δεν θεωρεί όλους τους παρόχους, δηλαδή όλα τα ασφαλιστικά σχήματα, καλούς αγωγούς της θερμότητας της ιδέας της ασφάλισης, έτσι δεν θεωρεί και όλα τα ασφαλιστικά έντυπα το ίδιο πιστά και αποτελεσματικά. 
Την ειδοποιό διαφορά την εντοπίζει, και στις δύο περιπτώσεις, στην εμπορευματοποίηση.
Κάθε επικοινωνία, είτε αφορά στις ιδέες είτε αφορά στις υπηρεσίες είτε αφορά στα αγαθά, ενέχει προσδοκία πρόσκτησης οφέλους.
Το μυστικό βρίσκεται στη σοφή ρήση: Δούναι και Λαβείν.
Η «Α.Α.», φίλος και σύμμαχος και εταίρος, υπηρετεί τη διάδοση της ιδέας της Ασφάλισης, ΔΙΔΟΝΤΑΣ και ύστερα –εάν και εφόσον– ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ.
Και σήμερα είμαστε ευτυχείς, γιατί από τη συνέντευξη του Προέδρου της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος λάβαμε αποζημίωση, όχι μόνο λόγω της τριανταεξάχρονης δραστηριότητάς μας.