Το ΕΕΑ κερδίζει συνεχώς “μάχες”

20
Και με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Αντώνη Μανιτάκη, κατάφερε να συνεννοηθεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, επιλύοντας έτσι ένα ακόμη γραφειοκρατικό κόμπο, που κάνει τη δύσκολη ζωή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ακόμη δυσκολότερη.

Καταργούνται πλέον, διά μιας υπευθύνου δηλώσεως και μόνον, τα περίφημα πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεως και μη δικαστικής αντίληψης, τα οποία απαιτούνται για την εγγραφή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα Επιμελητήρια και προϋπέθεταν “τρέξιμο” δυο και τριών ημερών.

Φυσικά, η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνον το Επιμελητήριο της Αθήνας, αλλά και όλα τα Επιμελητήρια της χώρας.
Ελπίζουμε να συναινέσει και ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, όπως συνέβη με το Δ/ντή της ΔΕΙΑ, κ. Σπύρο Ζάρκο, για την ηλεκτρονική διευθέτηση της κάλυψης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Μικρά αγκάθια, που αφαιρούνται ένα ένα και μπράβο!
Μπράβο σε ποιον;
Από εμάς στο “συνήθη ύποπτο”, κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου!