Συνεταιριστική Ασφαλιστική :: Ισχυρή κερδοφορία παρουσίασε στη χρήση του 2011 η Συνεταιριστική Ασφαλιστική

19

Η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας, έκλεισε τη χρήση του 2011 με κέρδη ύψους 9,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 0,85 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2010.
Η παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε κατά 5,88% και έκλεισε στα 44,4 εκατ. ευρώ έναντι 47,2 εκατ. Ευρώ το 2010.
Παρά τη μείωση της παραγωγής που οφείλεται κυρίως στην επιλογή της διοίκησης να μην ανανεώσει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μεγάλου πελάτη και δευτερευόντως στη μικρή μείωση της παραγωγής στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου, η Συνεταιριστική Ασφαλιστική βελτίωσε σημαντικά όλους τους τεχνικούς δείκτες.
Τα τεχνικά αποθέματα σαν ποσοστό επί των ασφαλίστρων αυξήθηκαν στο 134,27% έναντι 125,68% το 2010 ενώ το τεχνικό απόθεμα αυτοκινήτων αυξήθηκε στο 212,13% επί των ασφαλίστρων έναντι 196,24% στη χρήση του 2010.
Παράλληλα η εταιρεία αύξησε σημαντικά (κατά 44,26%) τα ίδια κεφάλαια της, όσον αφορά την κάλυψη φερεγγυότητας στα 26,4 εκατ. Ευρώ έναντι 19,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 2010.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο κος Θωμάς Ιωαννίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας, σημείωσε ότι η πορεία της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής αποτελεί εγγύηση για τους εργαζόμενους στην επιχείρηση, τους συνεργάτες της και κυρίως τους ασφαλισμένους της.
Ο  Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας, κος Δημήτρης Ζορμπάς εξέφρασε  την πεποίθηση ότι η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, στηρίζεται σε στέρεες οικονομικές βάσεις, και θα ανταπεξέλθει στις όποιες δυσκολίες δημιουργεί το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.
Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική, ως μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συνεταιριστικών Ασφαλιστικών Οργανισμών, της ICMIF, δεσμεύεται  ότι θα τιμήσει το «διεθνές έτος συνεταιρισμών-2012», όπως ανακηρύχτηκε από τον ΟΗΕ, ενισχύοντας τον ανθρωποκεντρικό-κοινωνικό χαρακτήρα της, προσφέροντας ακόμη περισσότερη σιγουριά στους πελάτης της, πρόσθεσε ο κ. Ζορμπάς.