Στρατηγική των Επιχειρήσεων: ελληνική και διεθνής εμπειρία

16

Β. Μ. Παπαδάκης


Ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για τα στελέχη επιχειρήσεων, που θα ήθελαν να μελετήσουν τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διαμορφώνεται η στρατηγική και λαμβάνονται οι αποφάσεις, όσο και για τους φοιτητές, που ενδιαφέρονται για τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, αποτελεί η Στρατηγική των Επιχειρήσεων, του καθηγητή Βασίλη Μ. Παπαδάκη.

Οι βασικές φιλοδοξίες του βιβλίου είναι τέσσερις:
1. Να περιγράψει την πορεία και τις στρατηγικές κινήσεις μερικών από τις πιο γνωστές και σημαντικές ελληνικές  αλλά και διεθνείς επιχειρήσεις. 
2. Μέσω συγκεκριμένων ερωτήσεων που υπάρχουν στο τέλος της κάθε μελέτης περίπτωσης, να δώσει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να κατανοήσει και να απαντήσει ο ίδιος στα διλήμματα στρατηγικής, με τα οποία είναι αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις. 
3. Να δείξει στον αναγνώστη ότι σχεδόν καμία επιχείρηση δεν είναι επιτυχημένη για πάντα. 
4. Να παρουσιάσει το πώς διαφορετικές επιχειρήσεις, σε διαφορετικούς κλάδους, αντιμετωπίζουν την παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων 2-3 ετών.

 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε. ΜΠΕΝΟΥ