Στο -10,1% η παραγωγή ασφαλίστρων το Εννεάμηνο 2013

13

Χωρίς θεαματικές αλλαγές η παραγωγή εννιαμήνου 2013, όπως αποτυπώνεται την έρευνα που διεξάγει η ΕΑΕΕ.

Συνολικά η παραγωγή κινήθηκε πτωτικά (-10,1%), φτάνοντας τα2.859,16 εκατ. Ο κλάδος Ζωής κατέγραψε μείωση 16,2% (€1.176,73 εκατ.), και ο Κλάδος Ζημιών -5,2% (€1.682,42 εκατ.).

Η παραγωγή των σημαντικότερων κλάδων ασφάλισης κατά Ζημιών είχε ως εξής:

3. Χερσαία οχήματα: €179.542.662,02 (-10,3%)

7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα: €16.898.638,70 (-7,1%)

8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως: €292.621.591,21 (+1,6%)

9. Λοιπές ζημίες αγαθών €96.933.631,58 (-4,4%)

10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων: €836.758.797,55 (-6,5%)

13. Γενική αστική ευθύνη €62.151.798,51 (-2,1%)

Αντίστοιχα η παραγωγή των σημαντικότερων κλάδων των ασφαλίσεων Ζωής είχε ως εξής:

I. Ζωής: €865.767.074,05 (-5,4%)

III. Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις: €152.660.760,32 (-49,2%).

 

Αναλυτικά η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.