Στα €20 δις η έκθεση των Ευρωπαίων ασφαλιστών στο ελληνικό δημόσιο χρέος

20

Η συνεχιζόμενη κρίση χρέους στην ευρωζώνη δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς και στην ασφαλιστική αγορά, ειδικά σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις τους σε κρατικά ομόλογα. Σύμφωνα με πηγές της Ε.Ε., η έκθεση των Ευρωπαίων ασφαλιστών, συγκεκριμένα, στο ελληνικό δημόσιο χρέος ανέρχεται σε €20 δις. Φυσικά, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα βιώσουν τα ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα του κουρέματος του ελληνικού χρέους μέσα από τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου που έχουν στα χαρτοφυλάκια επενδύσεών τους. Για πολλές από αυτές, τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, καθώς είχαν ξεκινήσει πριν μήνες τις διαγραφές μέρους των ομολόγων που είχαν στην κατοχή τους, αναλαμβάνοντας και τις ζημιές που αυτό συνεπάγεται.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις μεγάλων διεθνών ασφαλιστικών ομίλων. Η Allianz, για το 3ο τρίμηνο του 2011, καταγράφει πτώση των καθαρών εισοδημάτων της κατά 79,7%, στα €258 εκατ., και σημειώνει στην έκθεση των αποτελεσμάτων της πως οι ζημιές στις επενδύσεις της περιλαμβάνουν πρόσθετες απομειώσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, ύψους €198 εκατ. Ο αντίκτυπος αυτής της απομείωσης στα καθαρά εισοδήματα ήταν €122 εκατ. 
Ο  Όμιλος ING καταγράφει για το 3ο τρίμηνο του 2011 καθαρό αποτέλεσμα στις ασφαλιστικές εργασίες του €499 εκατ. και οι Ολλανδοί, στη σχετική έκθεσή τους, σημειώνουν πως πέτυχαν αυτό το αποτέλεσμα παρά τις απομειώσεις ομολόγων ελληνικού δημοσίου, ύψους €200 εκατ., στις οποίες προχώρησαν.  
Παρόλα αυτά, ο οίκος αξιολόγησης Fitch δήλωσε δημοσίως πως οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη δεν θα επιβαρυνθούν, στην πλειοψηφία τους τουλάχιστον, και από κάποια υποβάθμιση, λόγω της έκθεσής τους σε ελληνικά ομόλογα, καθώς η έκθεσή τους χαρακτηρίζεται πλέον διαχειρίσιμη. Δεν έχουν λείψει, πάντως, και οι πιο έντονες διατυπώσεις από τη μεριά εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα, σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα ελληνικά ομόλογα στο χαρτοφυλάκιό τους, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. 
Η BNP Paribas, η οποία πρόσφατα αποφάσισε και την αποχώρησή της από την ελληνική αγορά,  σε δελτίο τύπου που εξέδωσε σχετικά με τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2011 δηλώνει καθαρά εισοδήματα ύψους €541 εκατ. και σημειώνει χαρακτηριστικά: «Αντί να εφαρμόσουν τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου, οι ευρωπαϊκές αρχές σχημάτισαν ένα νέο πακέτο βοήθειας για την Ελλάδα στις 27 Οκτωβρίου. Ως αποτέλεσμα αυτού του σχεδίου, του οποίου η εφαρμογή παραμένει αβέβαιη, η BNP Paribas αποταμίευσε πρόβλεψη ύψους 60% της συνολικής της έκθεσης σε ελληνικά ομόλογα, η οποία ισοδυναμεί με περαιτέρω πρόβλεψη €2.094 εκατ. για το τραπεζικό της χαρτοφυλάκιο και €47 εκατ. για το ασφαλιστικό».
Σήμερα, πάντως, τα κρατικά ομόλογα χαρακτηρίζονται χαμηλού κινδύνου επενδύσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες είναι και ανάμεσα στους επενδυτές που τα προτιμούσαν στο παρελθόν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι όμως έτσι τα πράγματα και θα συνεχίσουν οι εποπτικές αρχές της αγοράς να τα αντιμετωπίζουν ως τέτοια; 
Το σίγουρο και εκφρασμένο από τα επίσημα χείλη της Ευρωπαϊκής Αρχής για τις Ασφάλειες και τις Επαγγελματικές Συντάξεις (EIOPA) είναι πως θα πρέπει να επανεξεταστεί το ποια κεφάλαια ορίζονται ως risk free και να συνυπολογιστεί η εξέλιξη των κινδύνων, όπως αυτή καταγράφεται στις μέρες μας.