Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτου 2012

16

Μειωμένος ο Δείκτης Ζημιών, αυξημένος ο Δείκτης Εξόδων

Στο 45,2% ανήλθε ο Δείκτης Ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτου το 2012, έναντι 60,9% το 2011, σύμφωνα με την Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτου 2012 που εξέδωσε η ΕΑΕΕ. 
Χαμηλότεροι, σε σχέση με το 2011, ήταν και οι υπόλοιποι αριθμοδείκτες που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο, με εξαίρεση το Δείκτη Εξόδων, ο οποίος κυμάνθηκε στο 14,5% έναντι 9,8% το 2011. Η Συχνότητα Ζημιών κυμάνθηκε στο 10,3% (10,7% το 2011), ο Δείκτης Προμηθειών στο 14,9% (18,4% το 2011), ενώ οΜικτός Δείκτης στο 74,7% (89,1% το 2011).

Στη Στατιστική Επετηρίδα συμμετείχαν με αναλυτικά στοιχεία 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατείχαν μερίδιο αγοράς 86% το 2012. Συνολικά τον κλάδο άσκησαν 31 ασφαλιστικές εταιρείες, με παραγωγή €1,56 δισ. Η μεγαλύτερη, σε όγκο ασφαλίστρων, κάλυψη αυτή της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, κατέγραψε παραγωγή €1,29 δισ.

Περισσότερα εδώ