Παραγωγή Ασφαλίστρων 7μήνου 2013

14

Στα €2.308.200.441,69 ανήλθε η παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων), το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2013, μειωμένη κατά 12,7%, όπως προκύπτει από την έρευνα που διεξήγαγε η ΕΑΕΕ μεταξύ των εταιρειών μελών της.

Στις ασφαλίσεις Ζωής η παραγωγή ανήλθε στα €934.385.176,26 και ήταν μειωμένη σχέση με το 7μηνο του 2012 κατά 20,9%. Ωστόσο, αν αφαιρεθεί η επίδραση του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (η παραγωγή του οποίου ανήλθε στα €118.249.004,60 και κατέγραψε μείωση 57,6%,) η παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής συνολικά μειώθηκε κατά 9,5% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012 ενώ, αντιστοίχως, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής και Ζημιών) μειώθηκε κατά 7,4%.

Στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών καταγράφηκε παραγωγή ύψους €1.373.815.265,43, μειωμένη σε σχέση με το 7μηνο του 2012 κατά 6,1%. Από αυτά, τα €669.462.791,57 αφορούσαν τον κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, ο οποίος κατέγραψε μείωση 8,7% και τα €704.352.473,85 τους Λοιπούς Κλάδους Ζημιών, στους οποίους παρατηρήθηκε μείωση 3,4%.

Στην έρευνα της ΕΑΕΕ ανταποκρίθηκαν 60 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη, οι οποίες συγκέντρωναν το 91,3% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 98,8% των ασφαλίσεων Ζωής το 2012. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 47 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Αναλυτικά τα στοιχεία 7μήνου 2013 εδώ.