Παραγωγή Ασφαλίστρων 12μηνου 2012

10

Μειωμένη κατά 10,7% ήταν η παραγωγή ασφαλίστρων το 2012, όπως προκύπτει από τη σχετική έρευνα που διεξάγει η ΕΑΕΕ, μεταξύ των επιχειρήσεων-μελών της. 

Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 62 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη, οι οποίες συγκέντρωσαν το 96,2% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων), σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2011. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 99,3%) και 51 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 93,9%).

Περισσότερα για την παραγωγή ασφαλίστρων του 2012 εδώ.