Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Μαΐου 2013

15

Μειωμένη κατά -11,7% ήταν η παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στο 5μηνο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που διεξάγει η ΕΑΕΕ. Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε και πάλι στις ασφαλίσεις Ζωής (-19,9%), ενώ πολύ πιο μικρή ήταν η μείωση στις Γενικές ασφαλίσεις (-5,1%). 

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 61ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωναν το 92,5% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,3% των ασφαλίσεων Ζωής το 2011. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 50 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Περισσότερα για την έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.