Ουδείς ανάδοχος για Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value

20

Στις 27 Απριλίου, η Τράπεζα της Ελλάδος απηύθυνε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, προκειμένου να μετάσχουν στη διαδικασία αναδοχής του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ ή/και Commercial Value ΑΑΕ.
Στις 4 Μαΐου, έγινε γνωστό ότι δεν υπήρξε κανένα απολύτως ενδιαφέρον για τα εν λόγω χαρτοφυλάκια, ενώ την ίδια μέρα ξεκινούσε η τμηματική καταβολή των πιστοποιημένων απαιτήσεων σε ασφαλισμένους της VDV Leben International από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής…

Δυόμισι χρόνια μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Ασπίδος και δύο και πλέον χρόνια μετά την ανάκληση της Commercial Value (οι άδειές τους ανακλήθηκαν από την ΕΠΕΙΑ το Σεπτέμβριο του 2009 και το Φεβρουάριο του 2010, αντίστοιχα), η ΤτΕ απηύθυνε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να αναλάβουν τα χαρτοφυλάκια Ζωής των δύο υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3867/2010.
Η διαδικασία εύρεσης αναδόχου προβλεπόταν να εξελιχθεί σε τρεις διακριτές φάσεις: Η 1η φάση, της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήταν μη δεσμευτική και έπρεπε να υποβληθεί στην ΤτΕ μέχρι τις 4 Μαΐου. Θα ακολουθούσε γνωστοποίηση στοιχείων χαρτοφυλακίου και Υποβολή Δεσμευτικής Πρότασης Αναδοχής εντός 20 ημερών από τη λήξη της 1ης φάσης και στη συνέχεια η ΤτΕ θα επέλεγε τον ανάδοχο. Η όλη διαδικασία, βέβαια, δεν πρόκειται να εξελιχθεί. έληξε …άδοξα στις 4 Μαΐου, μιας και δεν υπήρξε καμία ασφαλιστική εταιρεία Ζωής να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της…
Το όλο εγχείρημα, βέβαια, εξ αρχής είχε ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, τη στιγμή που οι υποχρεώσεις των δύο υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών εμφανίζονται να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ! Ποια ασφαλιστική εταιρεία Ζωής, υπό τις παρούσες μάλιστα συνθήκες, θα ήταν διατεθειμένη να αναλάβει τέτοιο μέγεθος υποχρεώσεων;
Η “σκυτάλη” πλέον περιέρχεται στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, το οποίο βέβαια καταβάλλει στους ασφαλισμένους αποζημίωση έναντι της αξίας των συμβολαίων αλλά και έναντι εκκρεμών ζημιών και πληρωτέων παροχών (εξαιρούνται οι συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης), με βάση τα ανώτατα όρια αποζημίωσης που αναφέρονται στο αρ. 7 του Ν. 3867/2010.
Υπενθυμίζεται ότι το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής παρέχει κάλυψη σε όλους τους κλάδους ασφάλισης ζωής, ανά ασφαλιστήριο και ανά ασφαλισμένο, με εξαίρεση τις απαιτήσεις που πηγάζουν από συμπληρωματικές καλύψεις νοσοκομειακής περίθαλψης. Η κάλυψη ισούται με το 100% κάθε απαίτησης από ασφάλιση ζωής έως του ποσού των 30.000 ευρώ ανά δικαιούχο για παροχές στη λήξη και εξαγορές ασφαλιστηρίων συμβολαίων και έως του ποσού των 60.000 ευρώ για αποζημιώσεις θανάτου και μόνιμης ολικής αναπηρίας.
Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων από το Εγγυητικό Κεφάλαιο στους ασφαλισμένους της Ασπίδος και της Commercial Value αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστός…

Ο Σύλλογος Ζημιωθέντων από Ασπίς Πρόνοια προτείνει…
Τη δανειοδότηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προτείνει ο Σύλλογος Ζημιωθέντων από Ασπίς Πρόνοια, σε επιστολή του προς το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γ. Προβόπουλο, ως τη «μόνη λύση που μπορεί να σώσει τα προσχήματα και να λειτουργήσει επιτέλους προς όφελος της ασφαλιστικής αγοράς».
Στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται πιο συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων τα εξής:
«Την Παρασκευή 04/05/2012 έληξε η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναδοχή των χαρτοφυλακίων των ανακληθεισών εταιρειών. Όπως ήταν φυσικό επακόλουθο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από καμία ασφαλιστική εταιρεία, αφού αυτό έγινε με δυόμισι χρόνια καθυστέρηση!
Είναι τουλάχιστον κωμικό και καταδεικνύει την έλλειψη σοβαρότητας των αρμόδιων κρατικών λειτουργών που ασχολήθηκαν με την υπόθεση, να γίνει αναδοχή σε χαρτοφυλάκια των οποίων η εναπομένουσα ασφαλιστική ύλη είναι απολύτως προβληματική. Η αναδοχή θα είχε απόλυτη επιτυχία εφόσον είχε προετοιμαστεί ταυτόχρονα με τις ανακλήσεις, έτσι ώστε οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συνέθεταν το συνολικό εν ισχύι χαρτοφυλάκιο των εταιρειών να μην είχαν κανέναν λόγο να μετακινηθούν.  Έτσι δεν θα είχε πληγεί ούτε κατ’ ελάχιστον και η ασφαλιστική τους συνείδηση, γεγονός  που ιδιαίτερα σήμερα –επιπρόσθετα και απολογιστικά– λειτουργεί εναντίον του θεσμού.
Μη μακρηγορώντας ζητάμε την ουσιαστική σας παρέμβαση και βοήθεια σε δύο βασικά προβλήματα που παραμένουν, τα οποία, εφόσον λυθούν, θα συμπαρασύρουν μαζί τους και τα μικρότερα:
l Η μη εύρεση αναδόχου ασφαλιστικής εταιρείας ενεργοποιεί άμεσα τον νόμο 3867 άρθρο 2 παρ. 5, προκειμένου να αποδοθεί το 70% των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών εταιρειών στους ασφαλισμένους από το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής. Το προϊόν της ασφαλιστικής εκκαθάρισης μπορεί να αποδοθεί όταν περατωθεί η διαδικασία αυτής, η οποία είναι ιδιαίτερα μακροχρόνια. Το πρόβλημα είναι ότι το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής, το οποίο έχει την υποχρέωση να καταβάλλει τα κεφάλαια στους δικαιούχους, αυτή τη στιγμή διαθέτει ελάχιστα χρήματα σε σχέση με τις υποχρεώσεις του, αφού ιδρύθηκε –με τον ίδιο νόμο– τον Ιανουάριο του 2011. Το γεγονός όμως ότι συσσωρεύει εισφορές 20-30 εκατ. ετησίως το καθιστούν έναν αξιόχρεο δανειζόμενο. Οι νόμοι 3867 (άρθρο 10 παρ. 3) και 4002 (άρθρο 17) ορίζουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δανειοδοτηθεί το εγγυητικό κεφάλαιο. Μία εναλλακτική πρόταση, όμως, θα μπορούσε να είναι η δανειοδότηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο προφανώς δεν έχει μονοσήμαντη αποστολή, αλλά στους σκοπούς του πιστεύουμε ότι περιλαμβάνει και τη σταθερότητα του ασφαλιστικού πυλώνα».

Αποτίμηση των unit linked προϊόντων
Το δεύτερο θέμα για το οποίο ο Σύλλογος Ζημιωθέντων ζητά την παρέμβαση του κ. Προβόπουλου είναι η αποτίμηση των unit linked προϊόντων, η οποία, όπως αναφέρουν, «έγινε σε τιμές μεριδίου της ημερομηνίας ανάκλησης των ασφαλιστικών εταιρειών μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ενσωματωμένες εγγυήσεις που περιείχαν.  Έτσι εμφανίζονται τραγελαφικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, συμβόλαια που σε 2 ή 3 μήνες θα είχαν αξία 100 μονάδων, εμφανίζονται με αξία 5. Το ερώτημα εστιάζεται στο πώς τα χρήματα αυτά θα “γεννηθούν” ξαφνικά την ημερομηνία πληρωμής, αν δεν υπάρχει πρόβλεψη για σταδιακή αποθεματοποίηση». Και καταλήγει ως εξής ο Σύλλογος Ζημιωθέντων στην επιστολή του: «Αυτή η στρέβλωση πρέπει να διορθωθεί άμεσα, διότι εκτός της απόγνωσης που βιώνουν 67.000 κάτοχοι τέτοιων συμβολαίων, επιπροσθέτως δημιουργεί εξαιρετικά μεγάλη ζημιά στην αγορά, η οποία είναι γεμάτη με προϊόντα unit linked εγγυημένου κεφαλαίου ή επιτοκίου».

Πιο “τυχεροί”οι ασφαλισμένοι της VDV
Η 4η Μαΐου, ωστόσο, σηματοδότησε και την έναρξη μιας άλλης διαδικασίας, θετικής αυτή τη φορά για τους ασφαλισμένους. Αναφερόμαστε στην έναρξη της τμηματικής καταβολής των ήδη πιστοποιημένων απαιτήσεων, ασφαλισμένων Ζωής της VDV.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, «πιστοποιημένη είναι η απαίτηση, όπως αυτή έχει υπολογιστεί από το Εγγυητικό, που πηγάζει από έγκυρο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής και για την οποία έχουν υποβληθεί, στο Εγγυητικό, πλήρη και εμπρόθεσμα, βάσει των ανακοινωθέντων διαδικασιών, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η πρώτη καταβολή θα πραγματοποιηθεί με πίστωση των δηλωθέντων, από τους δικαιούχους, τραπεζικών λογαριασμών μετά την 4η Μαΐου 2012».
Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι θα καταβληθεί ποσό έως €7.000 έναντι της συνολικής απαίτησης που δικαιούται το κάθε συμβόλαιο. Για συμβόλαια με πιστοποιημένη απαίτηση μεγαλύτερη των €7.000, το υπόλοιπο χρηματικό ποσό θα καταβληθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή των δηλωθέντων στοιχείων του δικαιούχου θα πρέπει, με δική του υποχρέωση, να κοινοποιείται εγκαίρως στο Εγγυητικό.
Σημειώνεται σχετικά ότι «η απόφαση της τμηματικής καταβολής λήφθηκε με γνώμονα το όφελος των δικαιούχων. Δεδομένου ότι τα περιουσιακά στοιχεία της VDV κατά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ήταν μηδενικά, η κάλυψη της απαίτησης θα γίνει αποκλειστικά από ιδίους πόρους του Εγγυητικού. Η τμηματική καταβολή διασφαλίζει ότι από το σύνολο των συσσωρευμένων κεφαλαίων του Εγγυητικού θα ικανοποιηθούν άμεσα, έστω τμηματικά, όλοι οι πιστοποιημένοι δικαιούχοι».
Εν κατακλείδι, στην ανακοίνωση του Εγγυητικού επισημαίνεται ότι δικαιούχοι που δεν έχουν υποβάλει, εμπρόθεσμα, πλήρη ή σωστά συμπληρωμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν χάνουν το δικαίωμα στην παρεχόμενη κάλυψη. Η διαδικασία πιστοποίησης των αντίστοιχων απαιτήσεων και των δικαιούχων αυτών θα ξεκινήσει εκ νέου, μετά την πρώτη τμηματική καταβολή.