Οργανωσιακή Συμπεριφορά-Βασικές έννοιες και σύγχρονες προσεγγίσεις

18

Robbins Stephen P. – Judge Timothy A.


Το βιβλίο αυτό εστιάζει στην ερμηνεία και την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς των ατόμων που σχετίζονται στο πλαίσιο ενός οργανισμού. Με ιδιαίτερα περιεκτικό τρόπο, οι συγγραφείς επιτυγχάνουν να συνοψίσουν πολλά σημαντικά ζητήματα σε έναν μικρό σχετικά τόμο. Την ύλη συμπληρώνουν με παραδείγματα γνωστών οργανισμών, συνδέοντας τη θεωρία με τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων. 
Ο αναγνώστης θα βρει εδώ απαντήσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας προϊστάμενος σε σχέση με τους ανθρώπους στην καθημερινή τους συμπεριφορά. Στον επαγγελματικό χώρο, η αλλαγή νοοτροπίας είναι ο πλέον φιλόδοξος στόχος.

Ενδεικτικά, εξετάζονται: η διάχυση της πληροφορίας, τα εμπόδια στις αλλαγές και πώς ξεπερνιούνται, η δημιουργία μιας ηθικής κουλτούρας, η αντιμετώπιση της έλλειψης πρωτοβουλιών, η εκτόνωση των διαφωνιών και των συγκρούσεων. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ