Ομαδικές Ασφαλίσεις

18
Του κ. Γιάννη Κατσάνη, Διευθυντή Πωλήσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων της Generali Hellas A.A.E.

Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί το 2ο πυλώνα ασφάλισης, συμπληρώνοντας την κοινωνική και αφήνοντας χώρο για τον 3ο πυλώνα, την ατομική ασφάλιση. Μέχρι πριν μερικούς μήνες οι μεταβλητές που επηρέαζαν την επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας από μία επιχείρηση ήταν οι παρεχόμενες καλύψεις σε σχέση με το κόστος τους και η ταχύτητα πληρωμής των αποζημιώσεων.
Στη σημερινή αγορά, που υπάρχει ύφεση, χαμηλότερη κατανάλωση, περισσότερος κρατικός παρεμβατισμός, ελλειμματική κοινωνική ασφάλιση και συνταξιοδοτική αβεβαιότητα, η ανάγκη έχει μετακινηθεί στο εύρος των υπηρεσιών που παρέχονται στον εργοδότη, μειώνοντας τα διαχειριστικά του έξοδα, σε συνδυασμό με ευέλικτα προγράμματα, τα οποία επιτυγχάνουν μείωση κόστους συμπληρώνοντας και όχι υποκαθιστώντας την κοινωνική ασφάλιση, αφήνοντας όμως χώρο και για τον 3ο πυλώνα.

Η Generali Hellas, με την τεχνογνωσία ενός παγκόσμιου οργανισμού που λειτουργεί σε 90 χώρες στην υδρόγειο και την εμπειρία 125 και πλέον ετών, προσφέρει στις επιχειρήσεις ιδιαίτερα ευέλικτα και ολοκληρωμένα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης, δημιουργώντας υψηλά κίνητρα παραγωγικότητας των εργαζομένων, εξασφαλίζοντας στους ίδιους και στις οικογένειές τους σιγουριά, σε μια εποχή που η κοινωνική ασφάλιση περνά φάση ανασυγκρότησης.
Στην Ελλάδα, η Generali Hellas εισήλθε το 1886 (δεν είναι τυπογραφικό λάθος), πέρασε διάφορες φάσεις ανάπτυξης, κατέχοντας σήμερα (στοιχεία 2011) μερίδιο αγοράς 3% και ασφάλιστρα €153 εκατομμύρια, ενώ στις ομαδικές ασφαλίσεις το μερίδιο αγοράς ανεβαίνει στο 7%, αποδεικνύοντας τη μεγάλη εξειδίκευση της εταιρείας στον κλάδο.
Αξιοποιώντας πλήρως τη διεθνή της εμβέλεια, η Assicurazioni Generali έχει δημιουργήσει το GEB (Generali Employee Benefits). Το GEB διαχειρίζεται περισσότερους από 1.500 πελάτες πολυεθνικές εταιρείες με ετήσιαασφάλιστρα που υπερβαίνουν τα €1,5 δις. Με αυτό τον κύκλο εργασιών αποτελεί το μεγαλύτερο οργανισμό multinational pooling από πλευράς ασφαλίστρων.

Η Generali Hellas προσφέρει έξυπνους και ευέλικτους συνδυασμούς καλύψεων Ασφάλειας Ζωής, Ατυχημάτων, Μόνιμης ή Πρόσκαιρης Ανικανότητας, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψη και ειδικά επιδόματα. Η ευέλικτη σχεδίαση και ο αποτελεσματικός συνδυασμός καλύψεων συμπληρώνεται από το Generali Call Center, σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο, παρέχοντας  καθοδήγηση και πληροφορίες στους ασφαλισμένους για γιατρούς, νοσοκομεία αλλά και παρέχοντας έκπτωση στα συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα.
Η εξειδίκευση αυτή μας επιφόρτισε και με μια κοινωνική ευθύνη, την ειλικρινή, τεχνικά άρτια αλλά πάντα με άξονα τον άνθρωπο προσέγγιση. Η αγορά απέδειξε ότι εκτιμά μια τέτοια προσέγγιση και μας το αναγνώρισε μέσω της διατηρησιμότητας του πελατολογίου μας και της αφοσίωσης του δικτύου πωλήσεων της Εταιρείας, του οποίου η συμμετοχή στην ανάπτυξη του κλάδου είναι μεγάλη.
Περισσότερες από 350 μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και μικρές βιοτεχνικές ή εμπορικές εταιρείες έχουν εμπιστευθεί για πολλά χρόνια την ασφάλιση του προσωπικού τους στην Generali Hellas. Αλλά και περισσότεροι από 100 ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές έχουν επιλέξει την Εταιρεία μας, αναγνωρίζοντας την ειλικρινή μας προσέγγιση και την εμπιστοσύνη που τους δείχνουμε.
Η οικονομική κρίση έχει ανοίξει μια νέα αγορά, τις Εθελοντικές Ομαδικές Ασφαλίσεις. Σύλλογοι εργαζομένων αλλά και κοινωνικοί σύλλογοι, οποιαδήποτε δηλαδή ομάδα που μπορεί να ορισθεί αντικειμενικά και όχι με σκοπό την ασφάλιση, είναι το νέο κοινό των δικτύων. 
Με €471 μέσο κατά κεφαλή ασφάλιστρο στην Ελλάδα, όταν το αντίστοιχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 είναι €2.000, το μέλλον των ασφαλίσεων στη χώρα μας αναμένεται λαμπρό για τις εταιρείες που με το σχεδιασμό τους, την κεφαλαιακή τους επάρκεια και την οικονομική σταθερότητά τους θα επιδείξουν σύνεση και σοβαρότητα όσο διαρκεί η οικονομική κρίση.

Αναλυτική παρουσίαση προγραμμάτων και παροχών Ομαδικών Generali Hellas
Προγράμματα κινδύνου
– Ασφάλιση Ζωής
– Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια
– Ατυχήματος (Θάνατος, Μόνιμη Ολική & Μερική Ανικανότητα).
(Όλα τα παραπάνω εκφράζονται είτε σε πολλαπλάσιο του μικτού μηνιαίου μισθού είτε σε σταθερό προκαθορισμένο ποσό).
– Απώλεια εισοδήματος από ασθένεια ή και ατύχημα
(Εκφράζεται σε υποπολλαπλάσιο του καθαρού μηνιαίου μισθού).
l Νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και με ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου και γιατρών
– Κάλυψη εξόδων εντός νοσοκομείου (π.χ. δωμάτιο & τροφή, αμοιβές γιατρών, φάρμακα, χειρουργείο, εξετάσεις, κ.λπ.)
– Κάλυψη εξόδων εκτός νοσοκομείου (π.χ. αμοιβές γιατρών, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα, φυσικοθεραπείες, κ.λπ.).
– Επιδόματα νοσοκομείου και χειρουργείου (π.χ. καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης για κάθε ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο, κ.ά.)
– Επιδόματα μη χρήσης
– Μητρότητα.
 
Συνταξιοδοτικά
Η Generali, με την παγκόσμια παρουσία της και το Generali Investment Department στην Τεργέστη, μπορεί και προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία των συνταξιοδοτικών της κεφαλαίων με τις διεθνείς της επενδύσεις, παρέχοντας προγράμματα:
– Καθορισμένων εισφορών
– Καθορισμένων παροχών
– Επενδύσεις εγγυημένου επιτοκίου
– Επενδύσεις που συνδέονται με επενδυτικά προϊόντα εντός και εκτός Ελλάδος.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:
Προληπτική Ιατρική 
– Κάλυψη εξόδων Check up
l Επείγουσα Υγειονομική μεταφορά
– Κάλυψη εξόδων για την υγειονομική μεταφορά ασθενούς, εφόσον κριθεί ιατρικά απαραίτητη.
l Generali Call Center
– 24ωρη τηλεφωνική ιατρική υποστήριξη
– Αρχική ιατρική καθοδήγηση
– Έκπτωση στα συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα του δικτύου
– Πληροφορίες για τα πλησιέστερα νοσοκομεία, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και φαρμακεία, εντός και εκτός δικτύου.
l Παρουσιάσεις ενημέρωσης του προσωπικού.
l Αναλυτική αναφορά αποτελεσμάτων. 
l Έκδοση εξειδικευμένων στατιστικών.
l Εξειδικευμένος Υπεύθυνος Λογαριασμού στην υπηρεσία της Διεύθυνσης Προσωπικού.
l Σχεδιασμός και υποστήριξη των στελεχών για τη δημιουργία ειδικών συμπληρωματικών προγραμμάτων.
l Προνομιακές τιμές για τη δημιουργία εταιρικών προϊόντων.

Οφέλη εργοδότη
Στις σημερινές, συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, οι εργαζόμενοι σε κάθε επιχείρηση είναι πολύτιμοι συνεργάτες. 
Οι πολλαπλοί ρόλοι που εκτελούνται από το προσωπικό, η πολυγνωστικότητα που απαιτείται, η εκπαίδευση και η ανάγκη για δομική ηρεμία στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθιστούν την Ομαδική Ασφάλιση εργαλείο στα χέρια του εργοδότη. Εργαλείο, για την ανάδειξη στην πράξη του ενδιαφέροντος για την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων. Συναίσθημα πολύ δυνατό, που αναγνωρίζεται και αποδίδει τη μέγιστη παραγωγικότητα.

Οφέλη εργαζόμενου
Ο ασφαλισμένος εργαζόμενος απαλλάσσεται ή ελαφρύνεται από το κόστος της ατομικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση, κυρίως αυτή την εποχή, έχει ανάγκη να συμπληρωθεί, ώστε να παρέχεται στον εργαζόμενο πραγματική σιγουριά και υποστήριξη στη δύσκολη στιγμή ή στη σύνταξη.

Μείωση εξόδων εργοδότη
Η Generali Hellas, σε κάθε πελάτη της, κάθε χρόνο, προχωρά σε εκ του μηδενός ανάλυση δεδομένων, αναγκών και δεσμεύσεων.
Ο στόχος της ανάλυσης είναι η επικαιροποίηση της παροχής της επιχείρησης προς τους εργαζόμενους,  διατηρώντας ανέπαφη τη δέσμευση στο προσωπικό αλλά επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη σχέση κόστους προς απόδοση. Έτσι, ο σχεδιασμός του προγράμματος παροχών και καλύψεων παρακολουθεί πάντοτε τις εξελίξεις, τόσο στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης αλλά και της αγοράς στην οποία επιχειρεί ο πελάτης.
Επιπρόσθετα, το GEB (Generali Employee Benefits Network) παρέχει οικονομίες κλίμακας στους διεθνείς πελάτες της εταιρείας και εξασφαλίζει το βέλτιστο κόστος.

Εθελοντική ασφάλιση
Η ένταξη στον ΕΟΠΥΥ πολλών ταμείων, που είχαν υψηλή απόδοση εξόδων στους ασφαλισμένους τους, και η κατάργηση Ομαδικών Ασφαλιστηρίων από Δημόσιους Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα άφησαν μεγάλο κενό.
Η οικονομική κατάσταση (μειώσεις μισθών, κ.λπ.) στους οργανισμούς αυτούς δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους να αγοράσουν ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και, συνεπώς, είναι μονόδρομος γι’ αυτούς η δημιουργία Εθελοντικού Ομαδικού.
Η Generali Hellas, με την ευελιξία που τη διακρίνει, με τη διεθνή τεχνογνωσία της αλλά κυρίως την ανθρώπινη προσέγγισή της είναι ο καλύτερος συνεργάτης για τη δημιουργία τέτοιων προγραμμάτων.