Μικρό Λεξικό Ασφαλιστικών Όρων

48

Ένα χρηστικό εργαλείο δουλειάς για τους ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς και όχι μόνο


Αντασφαλιστικοί, οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί όροι που η ασφαλιστική κοινότητα (στελέχη, υπάλληλοι, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, πραγματογνώμονες, εκτιμητές κ.ά.) συναντά και χρησιμοποιεί συχνά ή λιγότερο συχνά στην ασφαλιστική της καθημερινότητα.

Ένας μικρός θησαυρός λέξεων –απάνθισμα στην πραγματικότητα ενός ακόμα μεγαλύτερου θησαυρού, που συνθέτει την ασφαλιστική βιομηχανία–,αποτέλεσμα των 35 χρόνων αδιάλειπτης εξειδίκευσης του περιοδικού «Ασφαλιστική Αγορά» στην ασφαλιστική βιομηχανία.

Αυτό είναι το “Μικρό Λεξικό Ασφαλιστικών Όρων”, το οποίο ταπεινά φιλοδοξεί να αποτελέσει χρηστικό εργαλείο δουλειάς, αλλά και να συμβάλει στον εμπλουτισμό των γνώσεων των ανθρώπων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και όχι μόνο.