ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ :: Παραγωγή €80 εκατ. στο δεκάμηνο του 2009

53

Παραγωγή €80 εκατ. στο δεκάμηνο του 2009 ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Πίστη, ενώ ταυτόχρονα κατέγραψε ρεκόρ παραγωγής για το μήνα Οκτώβριο, ύψους €11,076 εκατ., «την καλύτερη επίδοση από ιδρύσεως της Εταιρείας», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Εταιρείας, η παραγωγή δεκαμήνου (ύψους €79,958 εκατ.) εμφανίζει αύξηση 11,1% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2008. Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη διαμορφώθηκε ως εξής: στον Κλάδο Ζωής εμφανίζει €20,320 εκατ. παραγωγή, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 56,38%, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2008.? στον Κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, αντίστοιχα, εμφανίζει €15,671 εκατ. παραγωγή, σημειώνοντας αύξηση 16,22%. Στον Κλάδο Αυτοκινήτων, ειδικότερα, η παραγωγή διαμορφώθηκε στα €43,967 εκατ., σημειώνοντας μείωση 3,41%, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2008.
Σημειώνεται ότι στο 9μηνο του 2009, το ενεργητικό της Εταιρείας ανήλθε στα €208 εκατ. έναντι €180,6 εκατ. της 31/12/2008 (αύξηση 15,2%), ενώ τα αποθέματά της ανήλθαν στο ποσό των €155,2 εκατ. έναντι €135,4 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 14,6%.
Το σύνολο των εξόδων της Εταιρείας (προμήθειες, έξοδα λειτουργίας και διαθέσεως) ανήλθε στο ποσό των €26,5 εκατ. ή 32,6% της παραγωγής, έναντι €27,9 εκατ. του 9μήνου του 2008 ή 36,3% της παραγωγής, σημειώνοντας μείωση κατά 3,7%.
Όπως υπογραμμίζεται σχετικά, «αποτέλεσμα των ανωτέρω επιδόσεων ήταν η αύξηση κατά 270% των κερδών προ φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €2,7 εκατ., έναντι €1,0 εκατ. το 2008. Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν στο ποσό των €1,6 εκατ., λόγω του επιπλέον φόρου που προέκυψε από τον έλεγχο των χρήσεων 2001-2006 ποσού €887 χιλ., που μείωσε ισόποσα τα αποτελέσματα».
Τέλος, σημειώνεται ότι «η καθαρή θέση της εταιρείας παρουσίασε επίσης μεγάλη βελτίωση, κλείνοντας στα €40,4 εκατ. έναντι €32,9 εκατ. στην έναρξη του οικονομικού έτους, σημειώνοντας αύξηση 22,8%. Αντίστοιχα, σε επίπεδο Ομίλου η καθαρή θέση ανήλθε στα €38 εκατ. έναντι €30,4 εκατ. στην έναρξη του οικονομικού έτους, σημειώνοντας αύξηση 25% λόγω της κερδοφορίας της χρήσης (€ 1.606 χιλ.) και των υπεραξιών του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (€ 5.988 χιλ.)».