Ευρωπαϊκή Πίστη: Στο δείκτη MSCI Global Micro Cap Index

24

Πρόσφατα ανακοινώθηκε η είσοδος της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη στο Διεθνή Δείκτη Αναφοράς MSCI Global Micro Cap Index.
Η εισηγμένη πληρούσε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης για το συγκεκριμένο Δείκτη. Ως ημερομηνία εισαγωγής της έχει οριστεί η 31η Μαΐου 2013.