Εξετάσεις διαμεσολαβούντων: 84,80% το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις της 15ης Δεκεμβρίου 2012

15

Αναρτήθηκε ο πίνακας επιτυχόντων στις εξετάσεις της 15.12.2012 για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Επίπεδο Α). 

Στις εξετάσεις που διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη, με επιτυχία έλαβαν μέρος 1.055 υποψήφιοι (84,80%) εκ των 1.244 που συμμετείχαν συνολικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ, της 9ης Ιανουαρίου, οι ατομικές πιστοποιήσεις θα σταλούν στους επιτυχόντες μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στις ταχυδρομικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις συμμετοχής.

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Φωτεινή Σταματιάδου τηλ.: 210-3205054, και στην κα Σοφία Τελάλη τηλ.: 210-3205176, ηλεκτρονική διεύθυνση:sec.certifications@bankofgreece.gr.