Εντείνονται οι ανησυχίες για τις επερχόμενες ρυθμίσεις στον ασφαλιστικό κλάδο

24
Οι ακατάλληλες ρυθμίσεις και οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη είναι τα ζητήματα που κυρίως ανησυχούν τους επικεφαλής των ασφαλιστικών εταιρειών σήμερα, σύμφωνα με πρόσφατη (Ιούλιος 2012) έρευνα της Geneva Association, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 40 CEO ασφαλιστικών ομίλων, μελών της Geneva Association.

Αντικείμενο της έρευνας ήταν οι προοπτικές μελλοντικών επιδόσεων και οι πιθανές περιοχές ανάπτυξης για την ασφαλιστική βιομηχανία μέσα στους επόμενους 12 μήνες, αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι CEO, προκειμένου να προχωρήσουν στην εφαρμογή των στρατηγικών τους σχεδίων.
Η προσήλωση των ασφαλιστών στις αναδυόμενες αγορές είναι γεγονός, με 70% των ερωτηθέντων να θεωρεί τις αγορές της Ασίας ως πολύ σημαντικές περιοχές για την ανάπτυξη των εργασιών τους και 46% των ερωτηθέντων να αναφέρει τις αγορές της Ν. Αμερικής ως εξαιρετικά σημαντικές για την ανάπτυξή τους τα επόμενα 1 με 2 χρόνια.

Παρόλα αυτά, όπως προκύπτει από την έρευνα, τα θέματα που κυρίως ανησυχούν τους CEO είναι τομακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν και οι επερχόμενες αποφάσεις για τις ρυθμίσεις στον ασφαλιστικό κλάδο. Στην ερώτηση σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, 75% των CEO αναφέρουν την κρίση της ευρωζώνης ως κυρίαρχο ζήτημα που τους απασχολεί και 73% θεωρούν πηγή μεγάλης ανησυχίας τις υπερβολικές και ακατάλληλες κανονιστικές  ρυθμίσεις που επιβάλλονται στον κλάδο.
Παρότι το 59% των ερωτηθέντων CEO προβλέπει αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεών τους στον επόμενο χρόνο, περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν πως το μέρισμα των μετόχων τους θα παραμείνει σταθερό. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι ως προς τις προοπτικές της ασφαλιστικής βιομηχανίας. 56% από αυτούς περιμένουν ότι η αγορά θα “σκληρύνει” και θα σταθεροποιηθεί σε επίπεδο ασφαλίστρων και το 92% προβλέπει ότι το capacity των ασφαλιστικών εταιρειών θα παραμείνει σταθερό ή και θα αυξηθεί στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς. Παρόλα αυτά, όμως, οι πολυσυζητημένες ανησυχίες σχετικά με την παγκόσμια οικονομία αναγκάζoυν την πλειοψηφία των CEO να περιμένουν πτώση για τις αγορές ομολόγων και σταθερή πορεία για τις αγορές τίτλων σταθερού εισοδήματος, σε ένα περιβάλλον που θα χαρακτηρίζεται από την άνοδο του πληθωρισμού.

Ο Πρόεδρος της Geneva Association και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Munich Re, Dr Nikolaus von Bomhard, δήλωσε σχετικά: «Η ασφαλιστική βιομηχανία κατέχει ζωτικό σταθεροποιητικό ρόλο στην κοινωνία και στις παγκόσμιες οικονομίες, ως σημαντικός συμμετέχων στις χρηματοοικονομικές αγορές και, ταυτόχρονα, ως απορροφητής κραδασμών για ιδιώτες και επιχειρήσεις που υφίστανται ασφαλισμένες απώλειες. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι οι επικεφαλής κάποιων από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους σε όλο τον κόσμο, φοβούνται πως οι ακατάλληλες ρυθμίσεις για τον περιορισμό του συστημικού κινδύνου θα θέσουν σε κίνδυνο την ικανότητα των ασφαλιστικών εταιρειών να επιτελούν το ρόλο αυτό, χωρίς προφανή λόγο».

Ο κ. John H. Fitzpatrick, Γεν. Γραμματέας της Geneva Association, υπογράμμισε:«Η ασφαλιστική βιομηχανία στηρίζει τις ρυθμιστικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη από τους G-20. Πιστεύουμε πως η δημιουργία και η προώθηση αποτελεσματικών πολιτικών εποπτείας και κανονιστικών ρυθμίσεων για τη μείωση του συστημικού κινδύνου και την αντιμετώπιση των κενών που υπάρχουν στην ενημέρωση, θα μας ωφελήσουν όλους. Ωστόσο, ο τραπεζικός και ο ασφαλιστικός κλάδος έχουν πολύ διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και πολύ ξεχωριστούς ρόλους στην κοινωνία και την παγκόσμια οικονομία, γι’ αυτό θα πρέπει και να ρυθμίζονται διαφορετικά. Αυτή η έρευνα μας δείχνει πως η ασφαλιστική βιομηχανία παραμένει πολύ ανήσυχη, ότι για τους επόπτες θα υπερισχύσουν τα πολιτικά κίνητρα σε ό,τι αφορά τις κανονιστικές τους πρωτοβουλίες και δεν θα επικεντρωθούν σε μια προσέγγιση και μεθοδολογία κατάλληλη για τον ασφαλιστικό κλάδο».