ΕΙΑΣ: Nέα φροντιστηριακά προγράμματα για τις εξετάσεις των υποψηφίων διαμεσολαβητών της 23ης Σεπτεμβρίου 2012

12

Το ΕΙΑΣ πραγματοποιεί από το 2002 φροντιστηριακά προγράμματα για τις εξετάσεις των υποψηφίων διαμεσολαβητών, για όλες τις κατηγορίες.

Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επιπέδου Α΄, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αθήνα την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2012, και στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012. Οι υποψήφιοι για τις εξετάσεις της Αθήνας θα μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr): Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης / Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές / Εξετάσεις Πιστοποίησης, από την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012 μέχρι και την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012. Για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, οι προθεσμίες θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο.

Επιπλέον οι υποψήφιοι διαμεσολαβητές μπορούν να βρουν την ύλη των εξετάσεων στο site του ΕΙΑΣ ή στην Τράπεζα τη Ελλάδος, www.eias.gr ή www.bankofgreece.gr.
 
Το ΕΙΑΣ οργανώνει φροντιστηριακά προγράμματα για τη σωστή προετοιμασία των υποψηφίων. Τα προγράμματα απευθύνονται στους υποψήφιους ασφαλιστικούς συμβούλους και στους υπαλλήλους επιχειρήσεων (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και πιστωτικών ιδρυμάτων.

Τα φροντιστηριακά προγράμματα θα είναι διάρκειας 28 εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθούν τις παρακάτω ημερομηνίες:

Α’ τμήμα
• Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012:     15.30 – 20.30 (6 ώρες)
• Πέμπτη  30 Αυγούστου 2012:     15.30 – 20.30 (6 ώρες)
• Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012:     15.30 – 20.30 (6 ώρες)
• Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012:      15.30 – 20.30 (6 ώρες)

Η επανάληψη και το τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων (διάρκειας 4 ωρών-για το Α΄τμήμα) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012: 17.00 – 20.15.

Β’ τμήμα
• Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012:   15.30 – 20.30 (6 ώρες)
• Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012:        15.30 – 20.30 (6 ώρες)
• Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012:    15.30 – 20.30 (6 ώρες)
• Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012:    15.30 – 20.30 (6 ώρες)

Η επανάληψη και το τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων (διάρκειας 4 ωρών-για το Β΄τμήμα) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012: 17.00 – 20.15.

Τα φροντιστηριακά προγράμματα θα περιλαμβάνουν: 
• Παραδόσεις της ύλης που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι
• Προσομοίωση των εξετάσεων με το νέο σύστημα.

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί:
• Εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει την ύλη στην οποία θα εξεταστούν.
• Προσωπικός κωδικός πρόσβασης για τα Ηλεκτρονικά Τεστ Αυτοαξιολόγησης που εμπεριέχουν το σύνολο των ερωτήσεων που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ, Λεωφ. Συγγρού 106, στον 5° όροφο.

Τα θέματα διδασκαλίας θα καλύψουν καταξιωμένοι, έμπειροι και ειδικευμένοι Εισηγητές – Συνεργάτες του ΕΙΑΣ που προέρχονται από υψηλόβαθμα Στελέχη της Ασφαλιστικής Αγοράς.

Δικαίωμα Συμμετοχής: 250€ *

Για τις Εταιρίες που θα έχουν συμμετοχή άνω των 2 ατόμων σε αυτό το πρόγραμμα, το δικαίωμα συμμετοχής διαμορφώνεται στα 220€ το άτομο.

Το ΕΙΑΣ μπορεί επίσης να οργανώσει το πρόγραμμα αυτό και ενδοεπιχειρησιακά για το προσωπικό συγκεκριμένης επιχείρησης, με ειδική έκπτωση σε ώρες που θα συμφωνηθούν.

  Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012 για το Α’   τμήμα και μέχρι την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου για το Β’ τμήμα.

  * Όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν εγκαίρως (μέχρι την Τετάρτη 25 Ιουλίου) την αίτηση συμμετοχής τους και τα δίδακτρα για τα  φροντιστηριακά προγράμματα του ΕΙΑΣ θα τους χορηγείται επιπλέον έκπτωση 50€ επί των διδάκτρων. 

Το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να καταβληθεί με την κατάθεση της Αίτησης Συμμετοχής στα γραφεία του ΕΙΑΣ ή να κατατεθεί στην επωνυμία  “Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών” στην ALPHA BANK, αρ. Λογ/σμού 114-00-2786006633, ΙΒΑΝ:  GR81 0140 1490 1140 0278 6006 633, ή στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, αρ. λογ/σμού 142/48003627, ΙΒΑΝ: GR 65 0110 1420 0000 1424 8003 627 και να σταλεί με φαξ στο ΕΙΑΣ αντίγραφο του καταθετηρίου στον αριθμό 210 92.19.917.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:  στα τηλέφωνα του Ε.Ι.Α.Σ. 210 92.19.660 & 210 92.19.684, fax: 210 92.19.917, Ε-mail: eiasinfo@eias.gr, eias@ath.forthnet.gr.