ΕΕΑ: Συνάντηση με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Α. Σκορδά

16

 

είχε η Διοικητική Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με αντικείμενο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Όπως τονίζεται σε σχετικό δελτίο τύπου του ΕΕΑ, στη συνάντηση επικράτησε άριστο κλίμα και από πλευράς ΕΕΑ αναπτύχθηκαν όλα τα θέματα.

Μεταξύ των θεμάτων που ετέθησαν στο τραπέζι του διαλόγου ήταν:
• Ο αποκλεισμός χιλιάδων επαγγελματιών από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς αποκλείονται από αυτά τόσο το λιανεμπόριο και πολλά επαγγέλματα από τις υπηρεσίες.
Το ΕΕΑ ζήτησε ειδικότερα τη συμμετοχή των επιχειρήσεων λιανεμπορίου, των διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση, των μεσιτών ακινήτων και των συνεταιρισμών στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.
• Η αντίθεση των επαγγελματιών στο άνοιγμα των καταστημάτων για 50 Κυριακές το χρόνο, τόσο για λόγους οικονομικούς όσο και κοινωνικούς.
• Η  απόκτηση και από τα Επιμελητήρια της αρμοδιότητας έκδοσης των άδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
• Το άνοιγμα των κρατικών προμηθειών και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για ελληνικά προϊόντα.
• Η έκδοση και αποστολή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων επαγγελματικής αστικής ευθύνης των ασκούντων ασφαλιστική διαμεσολάβηση στα Επιμελητήρια σε ηλεκτρονική μορφή.
• Η προώθηση της ηλεκτρονικής και ψηφιακής υπογραφής.
• Η έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας των επαγγελματιών η οποία μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση της γραφειοκρατίας.
• Το «κουρέμα» των αποθεματικών των Επιμελητηρίων και η ανάγκη αναπλήρωσης των απωλειών, με Ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι εκπρόσωποι του ΕΕΑ εξέφρασαν στον κ. υφυπουργό την αντίθεσή τους στην επιβολή της προαιρετικής εγγραφής στα επιμελητήρια από 1.1.2015 και τις αρνητικές συνέπειες που θα έχει αυτή στην προσφορά ευρέως φάσματος σύγχρονων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις από τα Επιμελητήρια.

Ο κ. Σκορδάς διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ώστε μέσα από το διάλογο να προωθούνται λύσεις στα  προβλήματα των επαγγελματιών.
Η αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου αποτελούνταν από τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Ρεκλείτη, τον Γενικό Γραμματέα κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Νίκο Λεβετσοβίτη και τον Οικονομικό Επόπτη κ. Νίκο Γρέντζελο. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε από τις υπηρεσία η Διευθύντρια του Επιμελητηρίου κα Αικατερίνη Ράντη.