ΔΙΑΒΑ-ΖΩΝΤΑΣ με το μολύβι στο χέρι

43

Γιώργος Κωστούλας


Τρία χρόνια μετά το τελευταίο του βιβλίο «Και οι μάνατζερ έχουν ψυχή…», ο συγγραφέας απομακρύνεται ελαφρώς από το προσφιλές του πεδίο της ευρύτερης θεματικής του Μάνατζμεντ, για μας δώσει, αυτή τη φορά, το πρώτο του βιβλίο γενικής προβληματικής.
Ηθική, Επικοινωνία, Εργασία, Συμπεριφορά, Ανθρώπινες Σχέσεις, Οικονομία, Παγκοσμιοποίηση, Τέχνη είναι μερικά μόνο από τα πεδία προβληματισμού που αναπτύσσει ο κ. Κωστούλας. Εξάλλου, όπως ακριβώς υπαινίσσεται και ο τίτλος του βιβλίου, πρόκειται για έργο βασισμένο σε προσωπικές ανιχνευτικές αναγνώσεις του συγγραφέα. Ένα σπονδυλωτό εγχειρίδιο χαλαρής θεματικής συγκρότησης, με τη μορφή 1.210 επισημάνσεων, οι οποίες εισφέρονται στο βιβλίο αποσταγματικά, δίκην ενός αμοιβαίου κεφαλαίου προς περαιτέρω επωφέλεια. 1.210 μικρά κείμενα, πότε αφοριστικά, πότε ερωτηματικά, πότε διερευνητικά, φαινομενικά μεν ποικίλα, αλλά ουσιαστικά ομόκεντρα, τα οποία, αν και σκόρπια, συντίθενται εν τέλει αναδεικνύοντας μια ενάρετη και καλότροπη πρόταση ζωής.

Εκδόσεις ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ