Γ. Κυρλάκης ΑΕ :: Ανοδική πορεία

32
Σε συνεχή ανοδική πορεία παρά τη συνεχιζόμενη κρίση, βρίσκεται η εταιρεία Γ. Κυρλάκης Α.Ε.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Εταιρεία κατάφερε να αυξήσει, καταρχάς για το έτος 2008, κατά 15% την παραγωγή ασφαλίστρων και να διπλασιάσει τα κέρδη της σε σχέση με το 2007, ενώ το α’ εξάμηνο του 2009 κατάφερε να αυξήσει κατά 35% την παραγωγή ασφαλίστρων και αντίστοιχα κατά 125% τα κέρδη της σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008.
Στην ίδια ανακοίνωση, σημειώνεται ότι η Γ. Κυρλάκης ΑΕ προσδοκά μεγαλύτερη αύξηση για το β’ εξάμηνο του 2009. Αποβλέποντας στον παραπάνω στόχο, καταβάλλονται προσπάθειες για εκσυγχρονισμό της εταιρείας, καλλιέργεια νέων ιδεών πωλήσεων και περαιτέρω οργάνωση της δομής και της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης, σε σύγχρονες μεθόδους.