ΑLICO: Αποτελέσματα 2009

27

Σε 296,246 εκατ. ευρώ ανήλθε ο Κύκλος Εργασιών της Alico Ελλάδος κατά το οικονομικό έτος 2009, έναντι 294,572 εκατ. ευρώ κατά το προηγούμενο έτος. Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, το Συνολικό Εισόδημα της Alico Ελλάδος, κατά το ίδιο διάστημα, ξεπέρασε τα 425 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα διευρύνθηκε το μερίδιο αγοράς της Εταιρείας, φθάνοντας στα επίπεδα του 12,28%, έναντι 11,86% κατά το 2008.
Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση (κατά 59,5%) των λειτουργικών αποτελεσμάτων για τη χρήση 2009, τα οποία έφτασαν το ποσό των 12,455 εκατ. ευρώ, έναντι 7,890 εκατ. ευρώ κατά το προηγούμενο έτος. «Η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα τόσο της αύξησης κατά 18,5% των τεχνικών αποτελεσμάτων του κλάδου Ζωής, τα οποία ανήλθαν σε 19,929 εκατ. το 2009 έναντι 16,796 εκατ. το 2008, όσο και της δραστικής μείωσης των εξόδων διοικητικής λειτουργίας κατά 12,94%, από 16,141 σε 14,052 εκατ. ευρώ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό δελτίο τύπου. 
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ύψος των 7,774 εκατ. ευρώ έναντι 17,093 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, «λόγω συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν από την αποτίμηση των δολαριακών επενδυτικών εργαλείων που κατέχει η Εταιρεία στην ελεύθερη περιουσία της», σημειώνεται σχετικά. Το Σύνολο Ενεργητικού και τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 1,45 δις ευρώ και 162,27 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης φερεγγυότητας διαμορφώθηκε στο 300%.
Σε δήλωσή του, ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης, Chief Sales & Marketing Officer της Εταιρείας, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
«Το 2009, μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η Alico κατάφερε να ξεπεράσει με επιτυχία κάθε εμπόδιο και να διακριθεί για άλλη μια χρονιά, συνεχίζοντας την πορεία κερδοφόρου ανάπτυξης που έχει χαράξει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Την τελευταία δεκαετία, η Εταιρεία, η οποία παρουσιάζει κάθε χρόνο κερδοφόρα αποτελέσματα, έχει καταφέρει να τριπλασιάσει τον κύκλο εργασιών και το σύνολο του ενεργητικού της, διατηρώντας ταυτόχρονα την κορυφαία θέση στην αγορά σε φερεγγυότητα, με το σχετικό δείκτη να είναι διαχρονικά στην περιοχή του 300%.
Σήμερα, περισσότερες από 800 οικογένειες συνεργατών της Alico Ελλάδος ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία, στους κόλπους μιας επιτυχημένης εταιρείας, η οποία αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τους εργαζομένους και τους ανθρώπους της Δύναμης Πωλήσεων.
Για όλους εμάς, τους ανθρώπους της Alico, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η αγορά αναγνωρίζει και τιμά με την εμπιστοσύνη της την Εταιρεία μας, η οποία ξεχωρίζει για τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα των ανθρώπων της, για την οικονομική της ευρωστία, καθώς και για την απαράμιλλη φήμη που τη συνοδεύει σε όλον τον κόσμο.
Θα συνεχίσουμε με αμείωτο ζήλο, ανταποκρινόμενοι στις υψηλές απαιτήσεις που έχουμε οι ίδιοι από τον εαυτό μας αλλά και η αγορά από εμάς, έτσι ώστε να παρέχουμε πάντα ένα σίγουρο μέλλον στις εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους που μας έχουν εμπιστευθεί την ασφάλεια της ζωής τους».