ΑLICO :: Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2010

22
Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορία κατέγραψε η Alico Ελλάδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010. Όπως ανακοινώθηκε από την Εταιρεία, τα κέρδη προ φόρων του 1ου εξαμήνου ανήλθαν στο ύψος των €14,926 εκατ., έναντι €3,292 εκατ. κατά την ίδια περίοδο του 2009. «Η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα τόσο της σημαντικής αύξησης κατά 46,4% του Τεχνικού Αποτελέσματος του Κλάδου Ζωής, το οποίο ανήλθε σε €26,086 εκατ., έναντι €17,811 εκατ. το 2009, όσο και της μείωσης των Γενικών Εξόδων κατά 23% (από €14,519 εκατ. σε €11,159 εκατ.)», σημειώνεται σχετικά.
Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας σημείωσε αύξηση κατά 8,3%, φθάνοντας τα €154,3 εκατ., έναντι €142,5 εκατ. το 1ο εξάμηνο τoυ 2009.