“Α blueprint for pensions” Έκδοση της Insurance Europe

35
Insurance Europe

Το όραμά της για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις για το συνταξιοδοτικό ζήτημα εκθέτει η Ιnsurance Europe στην έκδοση «Α blueprint for pensions», που παρουσίασε πρόσφατα σε εκδήλωση με τίτλο «Save4ourFuture».

Όπως αναφέρει σε σχετική εγκύκλιό της η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η Ιnsurance Europe αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση του “A Blueprint for Pensions” προκειμένου να καταστήσει την έκδοση αυτή εργαλείο για την άσκηση lobbying στο θέμα των συντάξεων, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η βιωσιμότητα και η επάρκεια του συνταξιοδοτικού συστήματος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας επιτυχημένης κοινωνίας και οικονομίας. Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 65 και άνω σε σχέση με αυτόν μεταξύ των ηλικιών 15-64 αναμένεται να διπλασιαστεί μεταξύ 2013-2060 (Πηγή: Ageing Report 2015, Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Έχοντας αυτό ως δεδομένο, τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη έχουν προχωρήσει στην αναμόρφωση των συνταξιοδοτικών τους συστημάτων. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό. Σύμφωνα με τις συστάσεις του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD) το Δεκέμβριο 2016, οι πολίτες θα πρέπει να εισφέρουν περισσότερα και για μεγαλύτερη περίοδο, προκειμένου να αυξήσουν το εισόδημά τους κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης.

Πιο συγκεκριμένα, η Insurance Europe με την έκδοση αυτή παρουσιάζει το όραμά της για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις για το συνταξιοδοτικό ζήτημα. Ξεκινώντας, παρουσιάζει τον ρόλο των ασφαλιστών στο συνταξιοδοτικό σύστημα των τριών πυλώνων για την αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού ζητήματος και στη συνέχεια συστήνει λύσεις στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης έτσι ώστε οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποταμιεύουν επαρκώς και με σωστό τρόπο για τη σύνταξή τους. Επιπλέον, οι προτάσεις της Insurance Europe αφορούν και στη συζήτηση που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση πανευρωπαϊκoύ συνταξιοδοτικού προϊόντος (pan-European Pensions Product), τονίζοντας τον υποστηρικτικό ρόλο ενός τέτοιου προϊόντος σε κάθε εθνική προσπάθεια για τη μείωση του συνταξιοδοτικού ελλείμματος καθώς και στην ενεργοποίηση των μακροχρόνιων επενδύσεων.

Η έκδοση “A blueprint for pensions” διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Insurance Europe στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.insuranceeurope.eu/blueprint-pensions