ΑΧΑ Ασφαλιστική: Προστασία με έμφαση στην Αυτονομία

24
Του Θωμά Πουφινά, Offer Director.

Εξασφαλίστε εσάς και τους δικούς σας ανθρώπους

Σε ένα ιδιαίτερο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό που βιώνουμε τα τελευταία δύο έτη, η ανάγκη για ασφάλιση καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Αυτό συμβαίνει διότι η παραδοσιακή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία αν συμβεί ένα απρόοπτο γεγονός ανατρέχουμε στην οικογένεια για οικονομική στήριξη, δεν εφαρμόζεται πλέον, καθώς τα εισοδήματα των οικείων μας έχουν επίσης επηρεαστεί.

Σύμφωνα με έρευνα ιεράρχησης ασφαλιστικών αναγκών που πραγματοποίησε η εταιρεία μας, με την TNS ICAP τον Ιούνιο του 2011, τα Νοσοκομειακά Προγράμματα και η Ασφάλιση Υγείας αποτελούν την πρώτη ασφαλιστική προτεραιότητα των Ελλήνων. Αυτή η τάση επιβεβαιώνεται και ενισχύεται από το γεγονός ότι οι παροχές της κοινωνικής ασφάλισης είναι μεταβαλλόμενες και δεν έχουν ακόμα σταθεροποιηθεί. 

Δεύτερη θέση στην ιεράρχηση των αναγκών των πελατών, στη γενικότερη κατηγορία των Νοσοκομειακών και Ζωικών προγραμμάτων, αποτελούν εκείνα της Προστασίας και της Ανικανότητας. Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι η παροχή ενός εφάπαξ ποσού ή προσόδου (σύνταξη ανικανότητας), που παρέχουν τα προγράμματα Προστασίας, είναι για τους ασφαλισμένους ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορούν να τους εξασφαλίσουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους και την αυτονομία τους, μετά την έλευση μίας σοβαρής ασθένειας ή ατυχήματος.

Για εμάς στην ΑΧΑ, η Προστασία αποτελεί κύριο στρατηγικό πυλώνα, στο πλαίσιο της κερδοφόρου ανάπτυξής μας και της αποστολής μας να βοηθάμε τους πελάτες μας να ζουν με ψυχική και πνευματική ηρεμία. Αντιλαμβανόμαστε την έμφυτη, δικαιολογημένη και ανθρώπινη ανησυχία για το τι θα γίνουν τα αγαπημένα μας πρόσωπα ή ακόμα και εμείς οι ίδιοι, εάν μας συμβεί κάτι απρόβλεπτο. Τοποθετούμε στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας την ανάγκη των συνανθρώπων μας, να εξασφαλίσουν τα αγαθά και τις παροχές της οικογένειας ή των ίδιων μετά από ένα απρόβλεπτο γεγονός, κυρίως στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε στη χώρα μας, η οποία καθιστά την προστασία ακόμα πιο σημαντική.  

Με τα προγράμματα Προστασίας που παρέχουμε, βοηθάμε έναν οικογενειάρχη να εξασφαλίσει την οικογένειά του σε περίπτωση απώλειας ζωής ή ανικανότητας να εργαστεί λόγω ατυχήματος ή ασθενείας, αναπληρώνοντας το χαμένο εισόδημα της οικογένειας, αποπληρώνοντας χρέη και οικονομικές υποχρεώσεις, προστατεύοντας την περιουσία και τις καταθέσεις της. Αντίστοιχα, καλύπτουμε τους ασφαλισμένους μας που δεν έχουν οικογένεια (σύζυγο ή παιδιά) και επιθυμούν να διασφαλίσουν μία ροή εισοδήματος σε περίπτωση αναπηρίας/ανικανότητας για εργασία, που θα τους διασφαλίσει, όμως, τα οικονομικά μέσα για τη στήριξή τους. Σε κάθε περίπτωση, στοχεύουμε στη διατήρηση της ποιότητας της ζωής των ασφαλισμένων μας και των οικείων τους.

Στην ΑΧΑ Ασφαλιστική προσφέρουμε, από τον Οκτώβριο του 2012, ένα νέο πρόγραμμα ανικανότητας, την Αυτονομία, με κεφάλαιο αποσυνδεδεμένο του κεφαλαίου απώλειας ζωής, σύμφωνα με τις ανάγκες του ασφαλισμένου. Το πρόγραμμα αφορά σε άτομα 18 έως 55 ετών και καλύπτει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας με την καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου. 
Το ποσοστό ανικανότητας πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%, σύμφωνα με το Ταμείο Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο ή φορέα ή και από την ΑΧΑ. 

Τα κύρια πλεονεκτήματα του προγράμματος Αυτονομία της ΑΧΑ Ασφαλιστικής είναι τα παρακάτω:
1. Αποδέσμευση κεφαλαίου ανικανότητας από το κεφάλαιο θανάτου.

2. Δίνεται άμεση εφάπαξ καταβολή κεφαλαίου σε σοβαρές περιπτώσεις εμφανούς αναπηρίας, όπως:
– Ολικής και αμετάκλητης απώλειας της όρασης των δύο οφθαλμών ή των δύο άνω ή κάτω άκρων.
– Ολικής παραλυσίας.
– Τετραπληγίας.
– Παραπληγίας. 
– Ημιπληγίας.
– Ολικής μόνιμης τύφλωσης (ψυχικής ή οφθαλμικής).
– Ολικής απώλειας ακοής.

3. Η παροχή της ανικανότητας δίδεται νωρίτερα, σε δύο ισόποσες καταβολές.

4. Δεν διαχωρίζονται περιπτώσεις ενεργού ή άνεργου εργαζομένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, αναγνωρίζοντας ότι ο ασφαλισμένος ενδεχόμενα να μείνει άνεργος κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

5. Έχουν γραφεί σαφείς και ξεκάθαροι όροι (διαδικασία, έγγραφα, περιγραφή παροχής, υποχρεώσεις Εταιρείας και ασφαλισμένου).

6. Παρέχεται δυνατότητα αύξησης του ασφαλισμένου κεφαλαίου 10% χωρίς έλεγχο U/W σε σημαντικά στάδια της ζωής του ασφαλισμένου.

7. Δίνεται η δυνατότητα μεταβολής ασφαλισμένου κεφαλαίου, ανάλογα με τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις του.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της εποχής μας, εμείς, στην ΑΧΑ, δίνουμε τη δυνατότητα εξασφάλισης των πελατών μας ή των οικογενειών τους με ένα ελάχιστο καθημερινό ασφάλιστρο. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος γραφείου 35 ετών μπορεί να εξασφαλίσει την αυτονομία του ή της οικογένειάς του με κεφάλαιο 100.000 ευρώ, καταβάλλοντας μόνο 0,50 ευρώ την ημέρα. 
Επίσης, στο πλαίσιο της ευέλικτης προϊοντικής μας στρατηγικής, προσφέρουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να συνδυάσουν το πρόγραμμα Αυτονομία με κεφάλαια κάλυψης απώλειας Ζωής, που το ύψος τους το διαμορφώνουν οι ίδιοι, ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής τους.
Το πρόγραμμα Αυτονομία αποτελεί μία σημαντική πρόταση από τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους προς τους ασφαλισμένους μας ή τους υποψηφίους προς ασφάλιση. Υποστηρίζεται από ειδική εφαρμογή/εργαλείο για την ποσοτικοποίηση των αναγκών του πελάτη, αλλά και ειδικό ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των αναγκών Προστασίας του. Τέλος, συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου μας για την εξασφάλιση της οικονομικής προστασίας σε κάθε στάδιο της προσωπικής και επαγγελματικής πορείας των ασφαλισμένων μας.