ΑΤΕ Ασφαλιστική: Διευθυντής Marketing ο Γιάννης Σηφάκης

15

Τη Διεύθυνση Marketing της ΑΤΕ Ασφαλιστικής ανέλαβε ο κ. Γιάννης Σηφάκης, στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς . 
Ο κ. Σηφάκης μέχρι τώρα κατείχε τη θέση του Διευθυντή International Marketing & Θυγατρικών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.  
Είναι στέλεχος με μακρά εμπειρία στο χώρο του Bancassurance, καθώς και του χρηματοοικονομικού  Marketing και των Πωλήσεων τραπεζικών και τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.