Ασφαλιστικός Τειρεσίας

26

Οι διαμεσολαβητές καλούνται να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις επί του σχεδίου

Μία καλή εξέλιξη, αλλά όχι αυτή που θα επιθυμούσαν οι διαμεσολαβητές, είχε η συνάντηση της 15ης Μαΐου στην ΤτΕ για το σχέδιο του Ασφαλιστικού Τειρεσία.

Στην εν λόγω συνάντηση, η εποπτική Αρχή έκρινε ότι το θέμα έχει επαρκώς συζητηθεί επί της αρχής και ζήτησε από τα εμπλεκόμενα μέρη και κυρίως από τους διαμεσολαβητές που έχουν τις ενστάσεις (είχαν καταθέσει σχετικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου στην ΤτΕ), να υποβάλουν, εντός μίας εβδομάδας, συγκεκριμένες βελτιωτικές προτάσεις μέσω των νομικών τους συμβούλων.

H ΕΑΔΕ, όπως επισημαίνεται και σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε την επομένη της συνάντησης, «προσήλθε στην συνάντηση με την Εποπτική Αρχή, την ΕΑΕΕ και την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, για να καταγγείλει το προτεινόμενο σχέδιο Ασφαλιστικού Τειρεσία στο σύνολό του, καθώς η σύλληψη και υλοποίησή του, στερούμενη οιουδήποτε αντικειμενικού κριτηρίου, δεν έχει στόχο την εξυγίανση της αγοράς, αλλά την έκθεση και εξαφάνιση του Διαμεσολαβητή, που μένει απολύτως απροστάτευτος απέναντι σε αδιαφανείς, εκβιαστικές και αυθαίρετες διαδικασίες». 

Στο ίδιο δελτίο τύπου, οι διαμεσολαβητές διαπιστώνουν ότι «μετά από μακρά ανταλλαγή απόψεων έγινε σαφής η επιμονή της ΔΕΙΑ στη δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου, καθώς και η εμμονή της ΕΑΕΕ στην υλοποίηση του προτεινομένου σχεδίου.
Κατόπιν αυτής της εξέλιξης η ΕΑΔΕ θα υποβάλει τις τελικές προτάσεις της κατ’ άρθρον, προκειμένου να συμβάλει, όπως ζητήθηκε από τη ΔΕΙΑ, στην εξασφάλιση εκείνων των προϋποθέσεων που θα κάνουν το σύστημα δικαιότερο και αντικειμενικό».

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η ΕΑΔΕ προσανατολίζεται να εστιάσει σε δύο σημεία:
Πρώτον, στο να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στην καταχώριση στο Αρχείο, με τη δημιουργία μίας επιτροπής, η οποία θα εξετάζει επισταμένα την κάθε περίπτωση και στην οποία θα εκπροσωπούνται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (εταιρείες, διαμεσολαβητές, ΔΕΙΑ).
Δεύτερον, για τους πιο σημαντικούς κωδικούς (μια και δεν θεωρούν εφικτό να δεχτεί η άλλη πλευρά να γίνει για όλους), θα ζητήσουν να απαιτείται πριν την καταχώριση στο Αρχείο τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή έστω να έχει ασκηθεί μήνυση.

Επίσημη ανακοίνωση από την ΕΑΕΕ για το πώς τοποθετούνται στο όλο θέμα δεν έχει υπάρξει. Δικές μας πληροφορίες,  πάντως, θέλουν τις εταιρείες, αν και δεν έχουν αντίρρηση στο σχέδιο όπως έχει ήδη υποβληθεί, να είναι ανοιχτές σε όποιες διορθωτικές προτάσεις γίνουν, με στόχο πάντα, όπως τονίζουν, την εξυγίανση της αγοράς.

Οψόμεθα!