Ασφαλιστές εναντίον Τραπεζών, όπως παλιά…

24

 

Ανοίγει, δυστυχώς, νέος κύκλος αντιπαράθεσης μεταξύ Ασφαλιστών και Τραπεζών.

Δυστυχώς, ο κύκλος της αντιπαράθεσης αυτής μας γυρνάει πίσω στη δεκαετία του ’70.
Παραθέτουμε την επιστολή που ο ΣΕΜΑ απέστειλε στη ΔΕΙΑ και η ΔΕΙΑ κοινοποίησε στις διοικήσεις των Τραπεζών, καθώς επίσης και το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων Ελλάδος (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων) για το ίδιο θέμα.
Η ΔΕΙΑ, ύστερα από αυτή την εξέλιξη, θεωρούμε ότι, για πρώτη φορά, θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να απαντήσει στο δίλημμα άσκησης των καθηκόντων της στο ασυμβίβαστο ασφαλιστικής και τραπεζικής δραστηριότητας.
Οι τράπεζες, μέσα σ’ όλα τους τα προβλήματα, θα ξαναβρούν τη σκληρή πραγματικότητα μπροστά τους.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις…

H επιστολή του ΣΕΜΑ

Αθήνα 28 Ιουνίου 2012
Αρ. Πρωτ. 852

Προς την
Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Εποπτείας 
Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ)

Υπόψη κ. Χ. Βογιατζή/Διευθυντή

Θέμα : Παρέμβαση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για αναγκαστική ασφάλιση δανειοληπτών σε υποδεικνυόμενα πρόσωπα.

Κύριε Βογιατζή,

Τελευταία παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη παρέμβαση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ενισχυόμενη και από την οικονομική κρίση, με στόχο την ανάκτηση ενός μέρους των χαμένων κερδών.

Οι τεχνικές εφαρμόζονται μέσω της άσκησης πιέσεων για την σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων από όλους όσους έχουν ανάγκη χρηματοδότησης ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας από τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ επισημαίνεται για να διασφαλιστεί το μονοπώλιο στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές και στρατηγικές οι οποίες παραβιάζουν τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τα θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών.

Η πιο συνήθης από αυτές τις στρατηγικές συνίσταται στην εξάρτηση της χορήγησης δανείων ή πιστώσεων από την αποδοχή εκ μέρους του καταναλωτή της σύναψης ενός ή περισσοτέρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων με τον φορέα τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών που συνδέεται με την αντίστοιχη τράπεζα ή ταμιευτήριο.  Σε αντίθετη περίπτωση, οι όροι δανειοδότησης μπορούν να επιδεινωθούν ή η χρηματοδότηση να μην χορηγηθεί καν, αν ο καταναλωτής δεν συναινέσει στην σύναψη συμβολαίου.  Οι πιέσεις δε ασκούνται από διευθυντές συγκεκριμένων τμημάτων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επ΄ωφελία είτε των θυγατρικών τους Μεσιτικών/Πρακτορειακών/Ασφαλιστικών Εταιρειών είτε για άλλους διαμεσολαβητές οι οποίοι έχουν φανερή ή μη οικονομική σχέση με τους διευθυντές δημιουργώντας ή ενισχύοντας σε πολλές περιπτώσεις την αδιαφάνεια προσπορούμενοι διαμεσολαβητικό όφελος από το υφιστάμενο πελατολόγιο και τους καταγεγραμμένους ή νέους δανειολήπτες.
 

Και έτσι με τον τρόπο αυτόν δεν διασφαλίζεται ότι όλοι οι τομείς ασχολούνται με την φυσική τους δραστηριότητα και ότι η διείσδυση τους σε άλλους τομείς της οικονομίας, καταργεί όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση έναν ολόκληρο τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (μεσίτες) και ότι επιδεινώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους καταναλωτές, αυξάνονται οι τιμές των ασφαλιστηρίων (λόγω έλλειψης ανταγωνισμού) και ότι στερούνται οι καταναλωτές την προστιθέμενη αξία επί των ασφαλιστηρίων συμβολαίων από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, συμβουλές και πληροφόρηση που παρέχει χωρίς επιβάρυνση ο μεσίτης, ο οποίος αμείβεται αποκλειστικά από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Τα προαναφερόμενα απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Επίτροπο για θέματα Εσωτερικής Αγοράς Michele Barnier προκειμένου αυτό το φαινόμενο να αντιμετωπισθεί θετικά για τους διαμεσολαβητές και να περιληφθεί η λύση του στην υπό αναθεώρηση οδηγία περί της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (IMD ΙΙ).

Εμείς ζητάμε από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Εποπτική Αρχή της Ιδιωτικής Ασφάλισης να παρέμβει νομοθετικά προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να σταματήσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό από θεσπόζουσα θέση, επιβάλλοντας στις δανειακές συμβάσεις και στους όρους περί ενυπόθηκων ή ενεχυρούχων δανειστών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να αναγράφεται απαραιτήτως ο όρος «περί της ελεύθερης επιλογής του διαμεσολαβητή ή και της ασφαλιστικής εταιρείας από τον δανειολήπτη» και να τηρείται απαρεκλείτως ενώ σε αντίθετη περίπτωση να επιβάλλονται κυρώσεις, σημειώνοντας επί πλέον ότι σε άλλα κράτη έχουν θεσπισθεί αυστηρότεροι κανόνες όπως με νομοθετική ρύθμιση η απαγόρευση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να μας δεχτείτε για να σας αναπτύξουμε και προφορικά το όλο θέμα.

Ως πιθανές ημερομηνίες συνάντησης προτείνουμε την 9η, 10η, 11η ή 12η Ιουλίου 2012.

Το Δελτίο Τύπου της ΕΑΔΕ

Αθήνα 12 Δεκεμβρίου 2012

Νομοθετική παρέμβαση της Τραπέζης της Ελλάδος με σκοπό την καθιέρωση όρων υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των παραδοσιακών δικτύων διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων, ζητεί η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων Ελλάδος (ΕΑΔΕ), με αφορμή σχετική επιστολή που απέστειλε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), προς την αρμόδια Διεύθυνση της Εποπτικής Αρχής του κλάδου.

Ειδικότερα η ΕΑΔΕ θέτει θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία εκμεταλλευόμενα τη δεσπόζουσα θέση που κατέχουν στην αγορά, ασκούν πιέσεις στους πελάτες τους, ώστε στο πλαίσιο χορήγησης δανειακής σύμβασης να ασφαλίζονται σε συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες.
Κατά την ΕΑΔΕ, πρόκειται για τεχνικές και στρατηγικές οι οποίες παραβιάζουν τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το πλαίσιο λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και τα θεμελιώδη δικαιώματα των καταναλωτών, ενώ παράλληλα καταλύουν την έννοια και τη σημασία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η πιο συνήθης από αυτές τις στρατηγικές συνίσταται στην εξάρτηση  της χορήγησης δανείων ή πιστώσεων από την αποδοχή εκ μέρους του καταναλωτή της σύναψης ενός ή περισσότερων ασφαλιστηρίων συμβολαίων με τους φορείς τραπεζοασφαλιστικών ή μεσιτικών – πρακτορειακών υπηρεσιών που συνδέονται με την αντίστοιχη τράπεζα ή το αντίστοιχο ταμιευτήριο. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον δηλαδή ο καταναλωτής δεν συναινέσει στη σύναψη συγκεκριμένου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, είτε επιδεινώνονται οι όροι δανειοδότησης, είτε δεν χορηγείται χρηματοδότηση.

Με τον τρόπο αυτό, τίθεται εκτός αγοράς ο τομέας της διαμεσολάβησης στην Ιδιωτική ασφάλιση, επιδεινώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους καταναλωτές, αυξάνονται οι τιμές των ασφαλιστηρίων λόγω έλλειψης ανταγωνισμού, ενώ οι καταναλωτές στερούνται της προστιθέμενης αξίας επί των ασφαλιστηρίων συμβολαίων από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες – συμβουλές που παρέχει ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ο οποίος θα πρέπει να τονιστεί ότι αμείβεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω ζήτημα έχει απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Επίτροπο για θέματα Εσωτερικής Αγοράς, Michele Barnier, προκειμένου να αντιμετωπισθεί θετικά για τους διαμεσολαβητές και να περιληφθεί η λύση του στην υπό αναθεώρηση οδηγία περί της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης (IMD II).
Η ΕΑΔΕ ζητεί από την τράπεζα της Ελλάδος να παρέμβει νομοθετικά επιβάλλοντας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλάβουν στις δανειακές τους συμβάσεις και στους όρους περί ενυπόθηκων ή ενεχυρούχων δανειστών, την υποχρεωτική αναγραφή του όρου “περί της ελεύθερης επιλογής του Διαμεσολαβητή ή και της Ασφαλιστικής εταιρείας από τον δανειολήπτη”. Ζητεί επίσης τη θεσμοθέτηση αυστηρών κυρώσεων, όπως και σε άλλες χώρες, σε βάρος όσων δεν θα εφαρμόζουν τη σχετική διάταξη.